Markvandring på Ravnholt Gods

Agro-Alliancen deltager som et af otte landbrug i pilotprojekt, der har til hensigt at forenkle efterafgrødereglerne. Den 28. oktober arrangeres markvandring i samarbejde med Seges og Landbrugsstyrelsen, hvor det er muligt at høre mere om projektet og status frem til nu.

Torsdag den 28. oktober afholder Agro-Alliancen i samarbejde med Seges og Landbrugsstyrelsen markvandring på Ravnholtvej ved Herrested. Baggrunden er Agro-Alliancens deltagelse i pilotprojekt, der har til hensigt at forenkle efterafgrødereglerne.

Otte landmænd har meldt sig til at hjælpe Landbrugsstyrelsen med at forenkle efterafgrødereglerne. Agro-Alliancen er den ene, og de har i nu to år skulle opfylde et krav til et minimum af biomasseproduktion og dermed et minimum kvælstofoptagelse om efteråret målt med satellit, i stedet for opfyldelse af det pligtige efterafgrødekrav. Det skal give landmanden frihed til selv at vælge, hvordan kravet opfyldes. Det kan ske med vintersæd, efterafgrøder eller spildkorn m.fl.

Til markvandringen er det muligt at høre, hvordan det er gået, se efterårsbevoksningen i 2021 og høre mere om pilotprojektet.

Arrangementet finder sted fra klokken 13.00 til 15.00.

Læs også