Valg af majssort afhænger af formål

Når der skal vælges majssorter, bør man, ifølge Seges, altid vælge sorter, der har været afprøvet mindst to år i Landsforsøgene. Dernæst skal der fokus på procentdelen af tørstof i afgrøden om efteråret.

Uanset om majsen skal anvendes til det ene eller det andet formål, påbegyndes valg af sorter, ifølge Seges, altid ud fra en hovedregel om, at hovedparten af majsarealet sås med sorter, der er afprøvet i mindst to år i Landsforsøgene. Nye sorter, som kun er afprøvet i et år, bør, ifølge landskonsulent Martin Mikkelsen, kun vælges til en mindre del af arealet.

Han understreger endvidere, at man ikke bør anvendes sorter, der ikke er afprøvet i Landsforsøgene.

- Det er, som at købe katten i sækken, siger han.

Der skal vælges sorter med en god standfasthed og altid to til tre sorter, der stabiliserer både udbytte og kvalitet.

Procent tørstof er vigtigt

Dyrkes majs til helsæd er det vigtigt, at man anvender sorter, der kan nå 31-33 procent tørstof senest midt i oktober. Det kræver, ifølge Seges, kendskab til egne marker.

Til malkekøer vælges sorter, som giver den højeste økonomiske værdi. Det er som regel sorter, som kan kombinere et stort udbytte af afgrødeenheder med en høj energikoncentration (NEL20) og en høj FK NDF. Her skal man være opmærksom på, om forskellen i den økonomiske værdi mellem relevante sorter er signifikant.

Til kvier vælges sorter, som kan kombinere et stort udbytte af afgrødeenheder og gerne en lav energikoncentration (NEL20).

Majs må ikke ligge ned

Sorter til kolbemajs skal ikke have tendens til lejesæd. Her understreger landskonsulenten, at man skal være opmærksom på, at flere af de meget tidlige sorter ikke er tilstrækkelig standfaste til kolbemajs.

Han påpeger endvidere, at man skal finde den gruppe af sorter, som er så tidlige, at de kan nå 54-56 procent tørstof i kolber med svøbblade inden 20. oktober. Vælg dernæst sorter, som giver et stort kerneudbytte, og som har et højt indhold af NEL20 i kolber med svøbblade.

Hvis kolbemajsen skal høstes samtidig med majshelsæd, skal sorterne til kolbemajs være 20-30 dage tidligere udviklet end sorterne til helsæd.

Skal sorten være »buffersort« og kunne bruges til både kolbemajs og majshelsæd, skal den også have gode egenskaber til helsæd.

Høj foderværdi

Sorter til kernemajs må ikke have tendens til lejesæd. Vær opmærksom på, ligesom ved kolbemajs, at flere af de meget tidlige sorter ikke er tilstrækkelig standfaste til kernemajs.

Til ensilering eller gastæt opbevaring anbefales det at vælge sorter, som kan nå ned på 38-40 procent vand inden 20. oktober. Ligeledes understreges det, at udbyttet af FEsv og FEso skal være højt, og at sorterne skal have en høj foderværdi.

Til bioenergi vælges sorter, som i marken kan nå 31-33 procent tørstof senest midt i oktober, og som giver et stort udbytte af tørstof.

Læs også