Sydsjællandsk deltidslandmand: Frøavl giver et ekstra kick

Den sydsjællandske frøavler Henrik Jensen er grebet af dét nichehåndværk, der ligger i at dyrke græsfrø og specialafgrøder.

Henrik Jensen er én af ganske få i Danmark, som i 2024 får lov til at dyrke rødsvingel. Det skyldes, at den sort han dyrker, er temmelig sjælden. Foto: Tina Bjerregaard Henrik Jensen er særligt glad for sit planlager til græsfrø. Det er blandt andet etableret med planker af hårdtræ og mulighed for variabel inddeling af tørresektioner. Foto: Tina Bjerregaard

Henrik Jensen er en meget aktiv deltidslandmand nær Langebæk i Sydsjælland, som også engagerer sig i foreningsliv og fagligt netværk.

Derfor er det heller ikke tilfældigt, at han deltager aktivt i planlægningen af den kommende Store Frødag, som Østdansk Landboforening holder på Gjorslev Gods på Stevns torsdag den 19. september.

Selvom der er over et halvt år til den helt store faglige event for frøavlere, er der fuld gang i planlægningen.

For Henrik Jensen er det især de dyrkningstekniske udfordringer, der driver hans passion for lige præcis frøavl.

Konkurrencen er hård

At være frøavler kræver en afsætningskontrakt. Og dét i sig selv er jo regulerende for frømarkedet. Men det betyder også at konkurrencen er hård, fordi udbuddet af kontrakter skifter fra år til år, netop for at regulere udbuddet i henhold til efterspørgslen.

De specielle afgrøder og gode år giver den sydsjællandske frøavler et ekstra kick.

En smule held mener Henrik Jensen dog også, der skal til, da frøafgrøder er ekstra sårbare overfor vejret og de medfølgende vækstbetingelser. Det kan derfor være hård kost at være frøavler i de år, hvor høsten fejler.

Alligevel holder han fast i, at det netop er græsfrø, persille og spinat, der er hovedprioritet.

- Det giver mig et kick at teste nye dyrkningsmetoder, når det hele går op i en højere enhed, og høsten lykkes med både gode analysetal og en attraktiv afregning, fortæller Henrik Jensen.

Fokus på efterbehandling

Den sydsjællandske deltidslandmand har også været med til at beslutte, at hovedtemaet på Store Frødag i år skal være efterbehandling, fordi efterbehandlingen af både frøet og frømarkerne betyder mere for det samlede udbytte, end mange er klar over.

- Der ligger mange penge gemt her, og man kan desuden altid blive bedre. Vi er også nødt til at erkende, at vi ser ind i en fremtid med stadigt større krav til bæredygtighed, påpeger Henrik Jensen.

Ud over at glæde sig til at netværke sammen med frøavlerkollegaer, håber Henrik Jensen naturligvis også, at han selv får tid til at deltage i nogle af de forskellige sessioner under Store Frødag.

Frøavler Henrik Jensen

  • Henrik Jensen, 67 år, ejer og driver Østerskovgaard ved Langebæk i Sydsjælland.

  • Han driver cirka 100 hektar konventionel planteavl med hovedfokus på frø- og specialafgrøder.

  • Han er bestyrelsesmedlem i Østdansk Landboforening, hvor han blandt andet er med i styregruppen for Store Frødag 2024.

  • Desuden er han idrætsinstruktør og næstformand i Frøavlerforening Øst.

  • Frøarter i sædskiftet: Rajgræs, engrapgræs, hvidløver, rødsvingel, spinat og persille.

  • Øvrige afgrøder: Vinterhvede, vårbyg og roer.

Læs også