Sponseret af: Vogelsang A/S

Forbedr din landbrugsproduktion med Strip Till og XTill fra Vogelsang

Landbrugsindustrien er konstant på udkig efter innovative metoder til at øge udbyttet og forbedre effektiviteten. En af de metoder, der vinder frem i disse dage, er Strip Till.

Strip Till er en avanceret jordbearbejdningsmetode, der kombinerer fordelene ved konventionel pløjning og direkte såning for at skabe en optimal vækstzone for afgrøderne.

Med Vogelsangs XTill kan du drage fordel af Strip Till-metoden og tage din landbrugsproduktion til et nyt niveau.

Strip Till adskiller sig fra traditionel pløjning ved kun at bearbejde en smal strimmel af jorden, hvor frøene skal sås – deraf navnet. Resten af marken forbliver uberørt, hvilket minimerer jordforstyrrelsen og bevarer jordens struktur og næringsstoffer. Denne metode bidrager også til at reducere erosion og vandtab samt forbedrer vandgennemtrængeligheden.

Et alsidigt redskab

XTill er det ideelle redskab til at implementere Strip Till-metoden på din gård. Vogelsangs XTill kombinerer teknologi og effektivitet for at give dig en førsteklasses jordbearbejdningsløsning.

Med en XTill klarer du flere processer på en gang, herunder: Pløjning, kultivering i dybden, forberedelse af såbedet og endda gyllenedfældningen. Dette skaber et optimalt såbed til afgrøderne og forbedrer deres vækstbetingelser og du sparer værdifuld tid og reducerer dine omkostninger.

En af de store fordele ved XTill er dens alsidighed. Den kan tilpasses til forskellige jordtyper og klimatiske forhold og kan bruges i forskellige stadier af dyrkningscyklussen. Uanset om du har brug for primær jordbearbejdning, såning eller efterbearbejdning, kan XTill håndtere det effektivt. Den kan også nemt integreres på dine eksisterende landbrugsmaskiner og tilpasses dine specifikke behov.

Intuitiv at bruge

XTill er ikke kun kendt for sin avancerede teknologi, men også for sin brugervenlighed og pålidelighed. Med intuitive betjeningspaneler og automatiserede funktioner er det nemt at betjene og overvåge processen.

Vogelsang har årtiers erfaring inden for landbrugsudstyr, og produkterne er kendt for deres høje kvalitet og pålidelighed. Vi forstår vigtigheden af at øge din landbrugsproduktivitet og bæredygtighed, og derfor har vi udviklet XTill som det ideelle redskab til at implementere Strip Till-metoden på din gård.

Hvis du ønsker at optimere din landbrugsproduktion og drage fordel af Strip Till-metoden, så er XTill fra Vogelsang den rette løsning for dig.

Klimafordele ved Strip Till

Strip Till kan have flere fordele i forhold til klimaændringerne. Her er nogle af dem:

 1. Reduktion af jorderosion: Strip Till hjælper med at bevare jordens struktur og reducerer risikoen for jorderosion. Ved at minimere jordbearbejdningens omfang og opretholde uforstyrret jord mellem rækkerne reduceres risikoen for vind- og vanderosion, hvilket hjælper med at bevare den øverste frugtbare jordlag.
 2. Bevarelse af organisk materiale: Strip Till kan bidrage til at bevare organisk materiale i jorden. Ved at efterlade rester af afgrøder og organisk materiale på overfladen af jorden mellem striberne, fremmes nedbrydningen af organiske stoffer, hvilket bidrager til opbygningen af humus og øger jordens kulstofindhold. Dette kan hjælpe med at reducere mængden af drivhusgasser i atmosfæren og forbedre jordens evne til at binde og holde på vand.
 3. Vandstyring: Strip Till kan hjælpe med at forbedre vandstyringen i landbrugsområder. Ved at bevare jordens struktur og reducere komprimering af jorden øges jordens permeabilitet og vandgennemtrængelighed. Dette kan reducere risikoen for overfladeafstrømning og forbedre infiltrationen af nedbør i jorden, hvilket er vigtigt i forhold til vandopbevaring og forebyggelse af oversvømmelser.
 4. Reduktion af drivstofforbrug og CO2-udledning: Strip Till kræver normalt mindre brug af traktorer og maskiner sammenlignet med traditionel plovning. Ved at reducere det totale antal kørsler i marken kan Strip Till bidrage til at reducere brændstofforbruget og den tilhørende udledning af drivhusgasser, især CO2, fra landbrugsaktiviteter.
 5. Reduktion af kvælstofudvaskning og brug af pesticider: Ved at placere gødning præcist i de bearbejdede rækker kan Strip Till bidrage til at reducere kvælstofudvaskning. Dette kan forbedre næringsstoffernes effektivitet og minimere miljøpåvirkningen. Desuden kan Strip Till reducere behovet for at bruge pesticider, da ukrudtsvækst mellem rækkerne normalt er reduceret, hvilket kan være gunstigt for både miljøet og økonomien.

Samlet set kan Strip Till-metoden resultere i betydelige besparelser i brændstof, tid og omkostninger, samtidig med at den bidrager til bæredygtig jordforvaltning og bevarelse af jordens kvalitet. Det er dog vigtigt at bemærke, at effektiviteten af Strip Till-metoden kan variere afhængigt af lokale forhold, afgrødetype og landbrugspraksis, så det er altid en god ide at tage en snak med din landbrugskonsulent eller høre dine kollegaer om deres erfaringer med metoden.

Jordbehandling med gylleplacering

 • Der spares flere arbejdsgange (gyllenedfældning, gylleudbringning, gylleindarbejdning, pløjning og
 • forberedelse af såbed)
 • Næringsstoffer placeres præcist der, hvor planten har brug for dem: i rodnetområdet
 • Mineralsk gødningsplacering er ikke længere nødvendigt
 • Bæredygtigt brug og fornuftig anvendelse af gylle uden lugtgener fremmer landbrugets anseelse

Overblik over XTill® teknologien

 • Arbejdsbredde op til 6 m
 • Aggregater føres på et parallelogram
 • Aggregater kan indstilles til en individuel dybde, trykforsyning kan indstilles trinløst
 • Rækkeafstande kan indstilles fra 45 til 75 cm (ved XTill VarioCrop)
 • Hydraulisk klapbar ramme til 3 m transportbredde
 • Trykruller følger jordkonturen under fjederbelastning
 • Tænderne på hyppetallerkenerne kan indstilles på tre niveauer
 • Tænder kan justeres i højden, hydraulisk stenudløser
 • Integreret højdekontrol på harvetallerkenen
 • Trepunkts ophæng kat. 3 / 3N / 4N

Vogelsang A/S

Industriparken 2
6880 Tarm