Fire nye medlemmer valgt til Arlas bestyrelse

Onsdag har Arlas repræsentantskab valgt bestyrelser for de kommende to år.

I år er fire nye medlemmer valgt ind i bestyrelsen for 2024-2026: Andelshaverne Markus Hübers fra Tyskland og George Holmes fra Storbritannien samt Arla-medarbejderne Paul Cullen (Storbritannien) og Holger Steen Lund (Danmark).

Jan Toft Nørgaard blev genvalgt som formand, og Inger-Lise Sjöström blev valgt som næstforkvinde. De to eksterne bestyrelsesmedlemmer, Nana Bule og Florence Rollet, blev genvalgt på mødet.

Arlas bestyrelse består af 14 landmænd og to eksterne medlemmer, som vælges af repræsentantskabet. Arlas medarbejdere er repræsenteret i bestyrelsen af tre medlemmer, som vælges af Arlas Europæiske Samarbejdsudvalg.

Læs også