Vestjysk landmandsbank forbereder sig på CO2-afgift

Vestjysk Bank leverer et rekordresultat på 1.378 millioner kroner før skat for 2023. Resultatet skyldes bl.a. øget udlån, fortsat lave omkostninger og et normaliseret rentemiljø.

For andet år i træk viser tallene hos Vestjysk Bank et rekordresultat, som for 2023 udgør 1.378 millioner kroner før skat. Det skriver banken, der har hovedsæde i Herning, i en pressemeddelelse. Det er mere end en fordobling sammenlignet med 2022, som gav et årsresultat på 604 millioner kroner før skat.

- Resultatet for 2023 vidner om et år, hvor forretningen præsterer særdeles stærkt. Selvfølgelig betyder det noget, at vi har et normaliseret rentemiljø, men først og fremmest hæfter jeg mig ved, at vores forretningsomfang stiger, og at vi alligevel formår at holde omkostningerne i ro. Det er en flot præstation af alle Vestjysk Banks dygtige medarbejdere, udtaler adm. bankdirektør, Jan Ulsø Madsen.

Fremdrift i kerneforretningen

I 2023 er nettorenteindtægterne steget til 1.266 millioner kroner, hvilket er en stigning på over 50 procent sammenlignet med 2022. Samtidig er udlånet steget med 11,6 procent til 18,5 milliarder kroner.

Fremgangen på udlånsfronten er primært sket indenfor erhvervsområdet, hvor især bankens satsning på vedvarende energi har bidraget positivt til udviklingen. Selvom forretningsomfanget er steget, har Vestjysk Bank formået at holde omkostningerne i ro ved et vedvarende fokus på effektiviseringer:

- Vi har det seneste år formået at holde omkostningerne i ro. Sammenlignet med 2022 er det gennemsnitlige medarbejderantal i banken faldet fra 632 til 615, hvilket har været med til at sikre, at vores omkostningsprocent eksklusive kursreguleringer er faldet til 51,9 fra 58,7 sidste år, siger Jan Ulsø Madsen.

CO2-afigft

Selvom Vestjysk Bank oplever fremgang på tværs af forretningen, er der fortsat grund til forsigtighed. Vestjysk Bank øgede derfor i 2023 det ledelsesmæssige skøn med 25 procent.

- Vestjysk Bank står stærkere, end vi har gjort i rigtig mange år, men vi går forsigtigt til værks. Verden er usikker og vil også være det i de kommende år. Derudover afventer landbruget endelig afklaring af, hvordan og hvor meget en kommende CO2-afgift vil påvirke sektoren. Vi har derfor valgt at øge det ledelsesmæssige skøn med 95 millioner kroner, så vi nu har 475 millioner kroner sat til side. Vi ønsker at være forberedte og stå stærkt, slutter Jan Ulsø Madsen.

Udlån til landbruget udgør cirka 10 procent af Vestjysk Banks samlede udlån. Nedskrivningerne på landbrug er i året faldet fra 655 til nu 538 millioner kroner.

Læs mere om CO2-afgift

Et ekspertudvalg med Michael Svarer i spidsen har givet deres anbefalinger til tre modeller for en CO2-afgift på landbruget. Men hvad vil den betyde for landmanden?

Læs mere her

Læs også