Kendt landbrugsinvestor vil effektivisere sin so-bestand ved at reducere med 1.000-1.500 søer

Den kendte danske landbrugsinvestor Søren Rasmussen vurderer, at dansk og europæisk landbrug er underinvesteret, og at mange stalde derfor inden for få år er forældede, og at produktionen derfor vil falde og påvirke markedet negativt.

Derfor har han efter eget udsagn investeret omkring en milliard kroner i landbrug sammen med yngre landmænd.

Det beretter AgriWatch.

Investorens strategi lyder, at hans produktion skal mindskes med 10-15 procent, men at effektiviteten skrues op. Altså skal der fjernes 1.000-1.500 søer fra produktionen, mens han nedslider de stalde, der ikke er tidssvarende, og investerer i de effektive produktioner, så produktionen står stærkere, når markedet er mere fordelagtigt for svineproduktion.

Det er Søren Rasmussens vurderering, at det europæiske marked inden for en årrække vil give bedre tider for mælke- og svineproducenter, da mange vil have smidt håndklædet i ringen, og produktionen i højere grad vil afspejle efterspørgslen på kød og mælk.

Søren Rasmussens selskab Frandsbjerg Group havde i det seneste regnskabsår et overskud på 380 millioner kroner.

Læs også