Dansk pyrolysevirksomhed ekspanderer i Indien

Den København-baserede cleantech-virksomhed Mash Makes har netop modtaget et lån fra den nordiske, grønne bank Nefco på 15 millioner kroner til etablering af virksomhedens anden fabrik i Indien.

15 millioner kroner.

Det er beløbet på lånet, som banken Nefco, der er en international finansinstitution, der finansierer den indledende opskalering af nordiske, grønne løsninger på globale markeder, har investeret i den danske virksomhed Mash Makes til at udvide med endnu en fabrik i Indien.

Pyrolysevirksomheden, der specialiserer sig i produktion af biobrændstof, biokul og CO2-kreditter, skal udvide med en nye fabrik nær Udupi, Karnataka, lige ved siden af den første fabrik, som Nefco finansierede i 2022.

- For Nefco er det vigtigt, at de projekter, vi støtter, giver tydelige miljø- og klimamæssige afkast og ikke kun er en god investeringscase baseret på kroner og ører. Det er Mash Makes et godt eksempel på med deres innovative løsning, som vi forventer vil blive en vigtig del af den grønne omstilling. Mash Makes har samtidig skabt en teknologi, som kan ekspanderes til andre lande med store landbrugsarealer, hvor affaldsprodukterne kan omdannes til biobrændstoffer. Med det nye lån er vi med til at bygge et solidt fundament for Mash Makes, som kan bane vejen for yderligere kapital og dermed sætte ekstra skub i den grønne omstilling, siger Søren Berg Rasmussen, investment manager, Nefco, i en pressemeddelelse.

Den adm. direktør i Mash Makes, Jakob Andersen, er også taknemlig for lånemuligheden gennem Nefco og har høje ambitioner for virksomheden.

- Nefco har været en afgørende faktor for skaleringen af vores virksomhed og teknologi, da det har muliggjort opførelsen af vores to første produktionsanlæg. Kursen er dermed sat for, at Mash Makes kan blive den førende virksomhed inden for CO2-negativ biokul og en vigtig udbyder af bæredygtig bioolie, som er et alternativ til fossile brændstoffer, siger han.

Om Mash Makes A/S

Mash Makes blev etableret i 2015 af Jakob Bejbro Andersen, Krishna Hara Chakravarty, Thomas Howard, Simon Strøm og Jon Skovgaard-Petersen og udspringer fra et projekt på DTU. Virksomheden har 11 medarbejdere i Danmark og 49 i datterselskabet i Indien. Virksomhedens hovedformål er at sælge turn-key energiprojekter, som producerer CO2-negative brændstoffer, biokul og CO2-kreditcertifikater.

Klimavigtig produktion

Mash Makes' pyrolyseteknologi gør det muligt at producere biobrændstof samt biokul baseret på affaldsprodukter fra landbruget. Når biokullet bruges til jordbundsforbedring, kan kulstof fastlåses i jorden, hvilket også betyder, at man kan udstede CO2-kreditter fra fabrikken.

Virksomhedens første fabrik ligger i Indien, hvor over halvdelen af landarealet er landbrugsjord. Her findes blandet andet store mængder af skaller fra cashewnødder, som Mash Makes bruger til at udvinde bio-olie, der kan erstatte fossile brændstoffer i for eksempel den maritime sektor.

Biokul kan afhjælpe jordforringelse og dermed tab af landbrugsjord, hvilket er en stor global udfordring. Ifølge FN går 12 millioner hektar af verdens landbrugsjord hvert år tabt grundet forringelse af jordbunden. Samtidig er 20 procent af verdens jord i dag forringet, hvilket svarer til mere end 18 millioner km2. Alene i Indien er 30-50 procent af landets jordareal forringet.

Når biokul tilføres tør eller forringet jord, forbedres både jordens organiske indhold samt evnen til at holde på vandet. På denne måde øges produktiviteten i landbruget, mens det reducerer behovet for skadelig sprøjtegift og dermed forbedrer biodiversiteten. Samtidig er biokul en effektiv CO2-reduktionsmetode, da biomassens CO2-indhold bindes i biokullet som lagres i jorden i stedet for at blive udledt til atmosfæren. Biokul forventes derfor at blive et vigtigt redskab i de globale bestræbelser på at bremse den globale opvarmning.

- For at nå verdens klimamål er det ikke nok at være CO2-neutral, men vi har også brug for energi, der er CO2-negativ. Det er derfor, at Mash Makes eksisterer. Vores anden fabrik i Indien skal imødekomme den eksisterende efterspørgsel på vores CO2-certifikater samt den voksende interesse for bæredygtige brændstoffer fra blandet andet shippingbranchen, siger direktøren i Mash Makes.

Han forventer, at det er en efterspørgsel, som vil vokse yderligere i fremtiden. Derfor planlægger man også at øge sin tilstedeværelse tifoldigt over de næste to år.

Læs også