Nyt grønt projekt skal give bedre gødningsprodukter gennem biogas

Seges Innovation søsætter et nyt projekt, under navnet Giga, der skal kortlægge og demonstrere, hvordan nye typer biomasse kan blive til bedre afgasset gødning ude hos landmændene.

Målet er at maksimere klima, miljø og økonomiske gevinster i landbruget ved anvendelse af husdyrgødning – herunder ved afgasning af husdyrgødning og ved gødskning med afgasset biomasse. Indsatsen er bl.a. en forudsætning for, at biogasproduktionen øges, gødningskvaliteten fastholdes på et højt niveau, og ammoniakfordampningen holdes på et acceptabelt niveau.

Biogasanlæggene har allerede udnyttet en stor del af affaldsprodukterne til biogas, og den uudnyttede ressource, der kan levere den fortsatte vækst, kommer fra plantemateriale og mere fast møg.

- Den fremtidige udbygning af biogasbranchen forventes at blive baseret på halm og andre svært-omsættelige bio-masser, og hvis ikke vi får udviklet og demonstreret nye metoder til produktion og anvendelse af gødning fra biogasanlæggene, får vi ikke maksimalt udbytte af miljø- og klimaeffekter ved biogas. Derfor har vi samlet hele værdi-kæden fra biogasanlæg til mark i Giga-projektet, der skal levere de nødvendige løsninger til at sikre, at biogasanlæggene i fremtiden leverer både klima-, miljø- og gødskningsgevinster i landbruget, lyder det fra Lars Villadsgaard, chefkonsulent og afdelingsleder for området Biogas & Bioraffinering i Seges Innovation.

Projektet gennemføres i samarbejde med Nature Energy, Stiesdal SkyClean, Agri Energy Vrå, Højgaard, Samson og Aarhus Universitet. De involverede bidrager både med egne midler og med opbakning fra Landbrugsstyrelsens GUDP-midler til at realisere energiprojektet.

Der investeres i alt 20 millioner kroner og en målrettet indsats i perioden 2024-2027.

Læs også