Accepterer dom: Danish Crown vil ikke anke sag om greenwashing

I en principiel retssag om greenwashing af svinekød mod Danish Crown er kødkoncernen blevet dømt skyldig af Vestre Landsret i at vildlede forbrugerne om, at dansk svinekød er »klimakontrolleret«. Nu tager slagterikoncernen bekræftende til genmæle.

Danish Crown har i dag meddelt Højesteret, at virksomheden tager bekræftende til genmæle overfor de påstande, som er nedlagt af Klimabevægelsen i Danmark og Dansk Vegetarisk Forening i sagen om brugen af udtrykkene »Klimakontrolleret gris« og »Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror«.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse fredag.

- Dermed accepterer Danish Crown, at vi, da vi anvendte de pågældende udsagn, ikke overholdt markedsføringslovens krav, og accepterer desuden et forbud mod at anvende udsagnene i enhver markedsføring fremadrettet, skriver virksomheden.

- Vi har, siden retssagen blev anlagt, fremhævet, at det er afgørende for os og det øvrige erhvervsliv, at vi kan kommunikere vores klimatiltag med henblik på at differentiere os og gøre klimaindsatsen til en god forretning – og det mener vi fortsat. På samme tid har det lange og grundige forløb i Vestre Landsret givet anledning til både sunde refleksioner og en nyttig debat om, hvor grænserne går, når man som virksomhed skal kommunikere om bæredygtighed. Der er ingen tvivl om, at vi har lært af retssagen i Vestre Landsret.

Accepterer sagsøgernes påstand

I pressemeddelelsen fremgår det, at siden Danish Crown trak kampagnen tilbage i 2021, har det været slagterikoncernens linje, at man – uagtet domstolenes afgørelse – ville og fortsat vil undlade at anvende udtrykkene »Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror« eller »Klimakontrolleret gris« i markedsføringen af selskabets produkter.

- Derfor accepterer vi også sagsøgernes påstand til Højesteret om, at de konkrete anprisninger, som sagen vedrører, var en overtrædelse af markedsføringsloven, skriver Danish Crown og tilføjer:

- En retssag ved flere instanser er krævende på mange fronter. Vi ønsker nu at se fremad og i stedet bruge kræfterne på omstillingen til en mindre klimabelastende produktion. I de bestræbelser vil vi naturligvis kommunikere om vores klimatiltag indenfor rammerne af Vestre Landsrets afgørelse samt dette bekræftende genmæle overfor sagsøgernes øvrige påstande.

- Det betyder, at vi også fremadrettet vil kommunikere om vores klimatiltag i Danish Crown, men naturligvis med stor opmærksomhed på at sikre, at anprisningerne i vores markedsføring afspejler de retningslinjer, der er blevet præciseret i forbindelse med retssagen.

Læs også