50 års kartoffelhistorie og femte generation: Peter og Stine driver forældrenes livsværk videre

Det er i disse dage 50 år siden, at Merete og Svend Anker Nielsen etablerede Storøhage Kartofler, der i dag drives videre af deres to børn – femte generation på Lammefjorden.

Dedikerede medarbejdere er en stor del af den vækst og succes, som Storøhage Kartofler har haft. En strømlinet produktion på det nye pakkeri har styrket Storøhage Kartofler og bidraget til de seneste års vækst. Storøhage Kartofler får dyrket mellem 30 og 40 kartoffelvarianter – og firmaet er ikke bange for at gå foran og afprøve nye sorter.

Etableret af et ungt ægtepar i 1974. Nu drevet af et søskendepar i kompagniskab med »fætteren fra Amerika«.

Det er den korte historie om kartoffelpakkeriet Storøhage Kartofler, som Svend Anker Nielsen sammen med hustruen Merete etablerede for 50 år siden.

Den lidt længere version fortæller også, hvordanpakkeriet udviklede sig så meget, at rammerne på Storøhagevej 17 blev sprængt. I stedet blev der i 2018 åbnet et nyt pakkeri – en af landets mest moderne – på Aspagården i Nordvestsjælland.

Desværre nåede Svend Anker Nielsen ikke selv at opleve jubilæet, som han ellers havde set meget frem til. Han døde i marts 2023. Forinden var begge børn – Peter Anker Nielsen og Stine Anker Skov – blevet en del af virksomheden. Peter Anker Nielsen står som adm. direktør, mens Stine Anker Skov blandt andet har ansvaret for de cirka 20 medarbejdere.

Jordhytte med syv børn

De to søskende er femte generation i den tid, familien har været på Lammefjorden.

- Vores tipoldeforældre Maren og Søren Andreasen forpagtede i 1900 noget uopdyrket jord på Lammefjorden ved Storøen. Og da pengene var små, blev deres første hus en simpel jordhytte til dem og deres syv børn, fortæller Peter Anker Nielsen.

I 1964 overtog barnebarnet Jørgen Andreasen den gård, der i mellemtiden var opført. Udover at dyrke jorden pakkede han kartofler, som han solgte til købmænd. Den forretning, inkl. pakkemaskine, overtog Merete og Svend Anker Nielsen i 1974, mens de boede i Hørve. I 1989 flyttede de ind på Svends forældres gård på Storøhagevej, hvor virksomheden i de følgende år havde en god vækst.

- Først købte far kartofler af Jørgen og af sin far, men efterhånden også af flere naboer. Mor havde i de første år job på NVE i Svinninge. Samtidig hjalp hun med at pakke de ordrer, som far havde ringet ind om morgenen, og så kørte han ud med varerne dagen efter, fortæller Stine Anker Skov.

Hele værdikæden skal fungere

Kartoflerne fra Storøhage blev efterspurgte, og på et tidspunkt måtte Svend Anker Nielsen ligefrem oprette en venteliste med købmænd, som ville have kartofler fra ham, hvis han havde nogle til overs. En af butikkerne, den nuværende Meny i Blåkildecentret i Taastrup, har været kunde i alle 50 år.

For at kunne levere kartofler nok, købte Svend Anker Nielsen i flere omgange mere jord til dyrkning, ligesom flere og flere avlere leverede til pakkeriet i Nordvestsjælland.

- Der var aldrig en skriftlig aftale med avlerne. Alt var mundtligt og far løb aldrig fra noget – et ord var et ord. Vi har også altid sørget for at give avlerne en ordentlig pris. Du må ikke være bange for at sende penge ned gennem værdikæden. Hvis ikke vi alle kan leve af det, stopper forretningen, bemærker Peter Anker Nielsen.

- Du må ikke være bange for at sende penge ned gennem værdikæden. Hvis ikke vi alle kan leve af det, stopper forretningen.

Peter Anker Nielsen

Kvalitet betyder alt

Som kartoffelpakkeri på et marked i hård konkurrence med andre producenter – og med alternativer som pasta og ris – handler det om at levere en ordentlig kvalitet. Der er det afgørende, at Storøhage Kartofler har et godt samarbejde med sine avlere. Firmaet kan levere læggekartofler i de sorter, som butikkerne vil have – og er heller ikke bange for at gå foran og afprøve nye sorter.

- Vi er privilegerede med en seriøs avlergruppe, som vi har en rigtig god dialog med. Vi har ikke selv jord mere, så vi er helt afhængige af at have nogle avlere, som er med på at prøve nogle nye ting af, fortæller Peter Anker Nielsen og tilføjer:

- Vi følger godt med i, hvad der sker i andre lande og har vel også selv medvirket til, at små kartofler nu er blevet populære blandt forbrugerne. Vi får vel dyrket 30-40 varianter, og enkelte sorter har vi eneret på at dyrke i Danmark.

Fætteren fra Amerika

Stine Anker Skov og Peter Anker Nielsen solgte pr. 1. januar 2022 deres eget landbrug til Aspagården, der hører under samme koncern, som nu ejer pakkeriet.

Salget skete som en konsekvens af den vækst, pakkeriet oplevede i de foregående år. En vækst der i høj grad skyldtes, at virksomheden i 2018 var gennem en total omstrukturering med nyt hjemsted, nyt udstyr og ny ejerkreds.

- Efterhånden var vi vokset ud af rammerne hjemme på Storøhagevej. I 1970’erne var der langt flere pakkerier på Lammefjorden, men de seneste år har vi kun været tre. Det har givet os langt større omsætning og dermed behov for mere plads, oplyser Stine Anker Skov.

For at sikre nok råvarer indgik Storøhage Kartofler aftale med Aspagården om at dyrke kartofler. Aspagården var kort forinden solgt af Karl Strandhauge til en amerikansk investor, Axel Karlshøj fra Californien, som driver landbrug i flere lande.

- Det viste sig, at vi havde mange fælles værdier med den nye ejer. Måske ikke så underligt, for det viste sig også, at vi er i familie, da Axel var fætter til vores farfar, fortæller Stine Anker Skov.

- Det viste sig, at vi havde mange fælles værdier med den nye ejer. Måske ikke så underligt, for det viste sig også, at vi er i familie, da Axel var fætter til vores farfar.

Stine Anker Skov

Et helt nyt pakkeri

Kontakten til Axel Karlshøj skabte grundlag for at løfte Storøhage Kartofler til et nyt niveau. Han havde bemærket familiens værdisæt for at drive virksomhed, og det flugtede helt med hans egen holdning.

- Så en dag kom Axel og sagde »Vi skal lave forretning sammen«. Med alle de kartofler Aspagården dyrkede, ville han gerne have indflydelse på, hvad der skete med dem, når de var høstet.

- Mange snakke, forhandlinger og dokumenter endte med, at vi på Aspagården skulle bygge et nyt pakkeri op fra grunden. Her fik vi den perfekte kombination. Vi kom med et kendt firma, og de kom med rigtig mange kartofler og mere kapital.

Ejerskabet er fordelt med 60 procent til »Fætteren fra Amerika«, mens familien Anker nu er mindretalsaktionærer i deres egen virksomhed.

- Det forløber helt glat, konstaterer Peter Anker Nielsen. De blander sig ikke i driften, men følger godt med og stiller nogle gode spørgsmål. Alt, hvad de lovede fra start, er overholdt.

- Axel sagde på et tidspunkt: »Du skal arbejde hårdt, holde hvad du lover og tale ordentligt til folk – så går resten af sig selv«. Det gjorde vi i forvejen, så på den måde har det været en smertefri proces, fortæller Peter Anker Nielsen.

Konkurrencen er skærpet

Det nye pakkeri har boostet væksten for Storøhage Kartofler. Hvor Svend Anker Nielsen begyndte med at køre rundt til købmændene og læsse kartofler af, sidder nogle få butikskæder nu på næsten al salg af fødevarer i Danmark. Det betyder, hvis man ellers er inde i varmen, at man skal kunne levere store mængder – og kunne gøre det hurtigt.

- Det moderne pakkeri er en forudsætning for, at vi kan være med i det løb. Det gamle pakkeri var opstået ved knopskydning på knopskydning, og vi havde brug for noget mere plads, forklarer Peter Anker Nielsen.

- Nu har vi, tilføjer han, fået en fuldstændig strømlinet produktion. »Keep it simple« har været mottoet for, hvordan vi indrettede det, så tingene skal flyttes mindst muligt. Vi har automatiseret flere processer, blandt andet med to robotter. Det gør, at vi kan pakke hurtigere og får et bedre arbejdsmiljø, hvor arbejdet ikke er så slidsomt.

Guds gave til kartoffelspiseren

I løbet af en sæson håndterer Storøhage Kartofler cirka 20 millioner kg kartofler og ligger i midten af feltet, hvad angår størrelsen på danske kartoffelpakkerier. Bortset fra en lille andel til cateringbranchen går alt ud til dagligvarebutikker – pakket i poser eller i bakker.

I mange år har ris og pasta været en hård konkurrent for kartoflen og er det stadig. Men i seneste sæson oplevede kartoffelbranchen et øget forbrug, uden at Peter Anker Nielsen kan forklare det.

- Måske skyldes det udbredelsen af airfryers, som virkelig er Guds gave til kartoffelspiseren og har gjort det så nemt at tilberede kartofler. Kartoflen er også en CO2-venlig fødevare. Hvis man gerne vil spise mindre kød, er kartofler et nemt alternativ. Og så er det stadig en ualmindelig billig spise i forhold til den ernæringsmæssige værdi.

Mange trofaste medarbejdere

Søskendeparret slår fast, at virksomheden intet er uden personalet.

- De er så dygtige alle sammen, siger Stine Anker Skov. Vi har uddelegeret mest muligt, så de selv tager ansvar for deres opgaver. Det er i vores øjne med til at skabe en god arbejdsplads, og vi har da også den store glæde, at mange har været hos os i rigtig mange år.

En af medarbejderne er Morten Anker, som er gift med Stine og ansvarlig for bogholderiet. Han blev ansat som ungarbejder tilbage i 1995 og kender derfor virksomheden rigtig godt og er da heller ikke bleg for at give et nap med ved maskinerne, når der er ekstra travlt på pakkeriet.

I anledning af jubilæet er hele personalet inviteret ud at spise på Dragsholm Slot. På selve jubilæumsdagen, tirsdag den 23. april, holdes også åbent hus for venner af huset, forretningsforbindelser og tidligere medarbejdere.

Læs også