Hav styr på reglerne, inden dyrene flytter ind

Sørg for at have styr på alle regler og restriktioner, inden du laver større planer for din nye ejendom. Med den rette forberedelse kan du undgå unødige hindringer og sikre, at dit projekt forløber smidigt og inden for lovens rammer.

Af miljørådgiver i LandboNord Karoline Holst

Hvis du som hobbylandbruger overvejer at købe en landbrugsejendom med intentionen om at holde dyr, er det afgørende enten først at sætte dig grundigt ind i de gældende miljøregler eller at alliere sig med en uvildig rådgiver, som har styr på dem. Gennem flere års arbejde i LandboNords MiljøRådgivning har jeg set eksempler på lidt af hvert. En af de tilbagevendende problemstillinger er hobbybrugeren, som i umiddelbar god tro overtager en stald med henblik på at sætte dyr i den.

Det er en typisk fejltagelse at antage, at man automatisk kan anvende eksisterende staldbygninger til dyrehold. Mange nye ejere bliver overraskede over at finde ud af, at de ikke kan anvende deres stalde til dette formål på grund af miljøbestemmelserne.

For at undgå sådanne skuffelser og potentielle tab er det kritisk at forstå de specifikke regler, der gælder for din ejendom, før du forpligter dig til et køb. Dette kan virke overvældende, men der er professionel hjælp at hente – eksempelvis i LandboNord, hvor vi arbejder tæt sammen på tværs af fagrådgivningerne her i huset.

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed

En almindelig overset regel er den, der forhindrer dyrehold i stalde, hvis de er placeret inden for 50 meter af en bolig. Det har især været en overraskelse for dem, der drømmer om at opstalde et par heste på den ejendom, de lige har købt. Ligger den tomme stald mindre end 50 meter fra beboelse, er det nemlig ikke tilladt at have hestene på stald.

Det kan også være et problem, hvis den nyerhvervede ejendom ligger i naturskønne omgivelser, og den natur viser sig at have indflydelse på, om man må holde dyr. Reglerne kan skabe uventede hindringer og medføre økonomiske konsekvenser for nye ejere.

Uanset om du har et hobbylandbrug eller et større landbrug i kikkerten, så kan sparring med en uvildig rådgiver, som har detaljeret kendskab til lokal lovgivning og specifikke miljøregler, vise sig at være guld værd.

Ved at tale med os før du køber, kan du spare dig selv for mange fremtidige problemer. Det er vigtigt at huske på, at tidligere dyrehold på en ejendom ikke nødvendigvis betyder, at det er tilladt fremadrettet.

Læs også