Tilskud til energirenovering

Energirenoveringspuljen åbnede 10. april. Mere end 20.000 danskere har i de seneste år energirenoveret boligen med tilskud fra Energistyrelsens puljer.

Alle, der har overvejet at energirenovere sin bolig, skal læse med her. Man kan nemlig søge tilskud – for eksempel til isolering af boligen, udskiftning af vinduer eller til et helt nyt ventilationsanlæg.

Energirenoveringspuljen er en tilskudsordning til danskere, der bor i huse med energimærkerne E, F og G, og som ønsker at gøre deres hus mere energieffektivt. Sidste år blev der givet tilsagn til 1.373 danske husejere.

Alle tilskud fra Energirenoveringspuljen beregnes ud fra satser, som er fastsat ud fra den estimerede gennemsnitlige markedspris for et givent renoveringsprojekt, og satserne varierer alt efter, hvilket energimærke ens bolig har.

- Jeg kan kun opfordre til, at husejerne søger de mange puljemidler, der nu er blevet frigivet, lyder det fra Lone Brose, som er chef for puljeadministration i Energistyrelsen.

- Et tilsagn fra Energirenoveringspuljen betyder nemlig både, at man sparer penge på sin renovering lige nu og her, ligesom der på den lange bane vil være mange penge sparet på de årlige energiregninger, fordi man har investeret i at gøre sit hus mere energieffektivt, påpeger Lone Brose.

Om Energirenoveringspuljen

  • Energirenoveringspuljen udspringer af Energiaftalen 2018.

  • Formålet med puljeordningen er at yde tilskud til klimavenlige energiforbedringsprojekter i danske hjem. Først og fremmest for at opnå daglige energibesparelser og energieffektiviseringer for den enkelte – samt for på den lange bane at bidrage til at reducere Danmarks samlede udledning af CO2.

  • Det er Energistyrelsen, der administrerer Energirenoveringspuljen.

  • Minimumsgrænsen for projekter, man kan søge tilskud til, er 5.000 kroner.

  • Energirenoveringspuljen er indtil videre tilført 30 millioner kroner for perioden fra 10. april til 1. august 2024.

Læs også