Fåreavler – kend dit klimaaftryk

Fåreavlere over hele landet kan på et af fire efterårsmøder få et indblik i udledningen af klimagasser fra fårehold. Der vil blandt andet blive sat fokus på, hvad den enkelte fåreavler kan gøre for at begrænse udledningen af drivhusgasser.

Team Fårerådgivning sætter gennem fire efterårsmøder fokus på klima og fårehold, og hvordan man kan bidrage til samfundets overordnede mål om at nedbringe udledningen af drivhusgasser med 70 procent inden 2030.

På møderne bliver der præsenteret beregninger af udledningen af klimagasser fra ni forskellige fårebedrifter. Beregningerne er baseret på bedriftsdata, som ni fårebedrifter har indsamlet gennem 2020 i form af udvidede registreringer af besætningens dyreomsætning og deres foderforbrug.

- Hovedtallene i beregningerne viser, at der er stor forskel i udledningen mellem de forskellige driftsformer, som indgår i undersøgelsen. På møderne præsenteres detaljer fra undersøgelsen, så fåreavlerne her kan danne sig et indtryk af udledningen fra deres egen bedrift ved at finde en sammenlignelig driftsform blandt de ni undersøgte fårebedrifter, lyder det i en pressemeddelelse.

Gode perspektiver

Indsamlingen af tal fra bedrifterne er sat i gang af Team Fårerådgivning i samarbejde med fårebranchen, og beregningerne af udledningen af klimagasser er lavet af Institut for Agroøkologi, Århus Universitet i regi af Projekt Slagtelams Klimaaftryk.

De tre repræsentanter fra fårebranchen i projektets følgegruppe er Anne Hjelm, Gotlænderforeningen, Jens Nielsen, Sønderjysk Fåreavl og Cato Barslund, Gl. Amstrup Vædderstation. De ser gode perspektiver i den gennemførte undersøgelse og tror på, at projektets resultater vil være brugbare både for den enkelte fåreavler og for fårebranchen som helhed.

- Den enkelte fåreavler kan bruge resultaterne til at fokusere arbejdet med at nedbringe udledningen. Og fårebranchen kan bruge det til at profilere dansk lammekød og fårenes rolle som nyttedyr til pleje af natur og fremme af biodiversitet, lyder det.

Fire regionale møder

Anne Hjelm, Jens Nielsen og Cato Barslund ser frem til at drøfte klimaemner med fåreavlere på møderne den 27. oktober hos Østdansk Landboforening på Sjælland, den 2. november ved Velas i Viborg, den 9. november ved Fyns Familielandbrug og den 17. november ved Sagro i Esbjerg.

Alle dage starter klokken 19.00.

Aktiviteterne er finansieret med midler fra fårebranchen suppleret med donationer fra private fonde samt fra Promilleafgiftsfonden. Team Fårerådgivning er praktisk organisator af møderne.

Foto tekst: I fremtiden bliver udledningen af kg CO2 pr. kg lammekød et vigtigt nøgletal for forbrugeren

Læs også