Ny funktion på Krogsgaards bedrift

Asger og Dorthe Krogsgaard savnede hjælp til de mange administrative opgaver, der følger med en svinebedrift med 30 fuldtidsansatte. Løsningen blev at tilknytte en »blæksprutte« fra landboforeningen to dage om ugen på bedriften.

Det var følelsen af altid at være lidt bagud og stakke med administrative opgaver, der voksede på skrivebordet. Det kostede på overskuddet, og var afgørende for Asger og Dorthe Krogsgaards beslutning om at søge hjælp hos landboforeningen Vestjysk. 

- Vi havde brug for en person, der ikke bare var en kontorassistent eller bogholder, men en blæksprutte, der kunne have det samlede overblik over hele bedriften og sørge for, at de mange administrative driftsopgaver blev løst til tiden. Sådan en funktion fandtes ikke, men vestjysk var opsat på at imødekomme vores behov. Derfor blev Elsebeth Mathiesen ansat i den nyopfundne stilling som driftscontroller, fortæller Asger Krogsgaard.

Elsebeth Mathiesen har siden maj 2021 været to dage om ugen hos Asger og Dorthe Krogsgaard på svinebedriften Mogensgård, som har hovedbygning vest for Ringkøbing. Bedriften tæller i alt ti ejendomme og producerer hvert år 75.000 slagtesvin og 15.000 smågrise. Dertil dyrkes cirka 1.000 hektar. Mogensgård har 30 fuldtidsansatte og syv CVR-numre, og inden driftscontrolleren blev tilknyttet i maj 2021, varetog Dorthe Krogsgaard selv de administrative opgaver på den store bedrift.

- Det var ved at ryge over hovedet på mig, så det er en kæmpe hjælp, at Elsebeth er her nu. Nu prøver jeg faktisk nogle gange at holde fri allerede ved 16-tiden, fortæller Dorthe Krogsgaard.

Klædt på til de rette handler

Elsebeth Mathiesens opgaver omfatter blandt meget andet svineregistrering, fakturering internt og eksternt, e-kontrol, indberetning til Danish Crown, almindelig bogføring, momsopgørelser og kvartalsopgørelser samt koncernoversigt. Dertil kommer mange forskellige løbende opgaver.

Noget af det, Asger og Dorthe Krogsgaard fremhæver som en væsentlig fordel ved at have en driftscontroller er, at de nu altid kan træffe ledelses- og investeringsbeslutninger på et opdateret grundlag.

- Hvis nogle tal ser skæve ud, kan vi lynhurtigt reagere på det, fordi vi opdager det med det samme. Før kunne papirarbejdet godt blive udskudt, fordi der måske var noget i marken eller stalden, der virkede mere akut. Men rettidig omhu er mindst lige så vigtigt i administrationen som andre steder på bedriften. Det giver mulighed for at træffe de rette beslutninger og gøre de bedste handler, at man tager udgangspunkt i opdaterede tal, fastslår Asger Krogsgaard.

Bedre end at ansætte selv

Da Asger og Dorthe Krogsgaard besluttede, at de havde brug for en hjælpende hånd, var de klar til at ansætte selv. Det er de i dag glade for, at de ikke gjorde.

- Der sker rigtig meget digitalisering og generel udvikling lige nu, som ville kræve, at en medarbejder skulle ofte på kursus for at være opdateret. Den udgift har vi ikke, fordi Elsebeth bliver opdateret gennem Vestjysk. Med denne model sparer vi penge på administrationen og får et mere effektivt resultat, siger Asger Krogsgaard.

Også for Elsebeth Mathiesen er det en fordel at være tilknyttet både Mogensgård og vestjysk.

- Der er altid nogen bag mig i landboforeningen, jeg kan sparre med, blandt andet om udviklingen på it-området. Samtidig giver det meget værdi, at jeg er på bedriften to dage om ugen i stedet for at sidde fjernt fra det hele. Jeg er eksempelvis med til de ugentlige mandagsmøder, hvor alle ansatte mødes og taler om, hvordan det går på de forskellige ejendomme, ligesom jeg også spiser frokost og får morgenkaffe med de ansatte, så jeg er en del af teamet. Nærheden gør, at jeg kender hverdagen på bedriften, og at vi derfor effektivt kan få ting fra hånden, fortæller Elsebeth Mathiesen.

Læs også