Svar fra Miljøstyrelsen vækker blot yderligere kritik

Miljøtilstanden i Østersøen omkring Bornholm er ringe, og derfor er der behov for en reduktion af kvælstoftilførslen.

Sådan lyder svaret fra Miljøstyrelsen, efter Effektivt Landbrug har henvendt sig ovenpå kritik fra den lokale landboformand, der har kaldt den nye vandplan for stærkt skadelig.

Men svarene fra Miljøstyrelsen får ikke Landbrug & Fødevarer til at mane til besindighed. Her betvivler man fortsat hele den beregning, som vandplanen bygger på.

Ifølge L&F kan man nemlig kun opnå det ønskede resultat, som Miljøstyrelsen har regnet sig frem til, hvis alle mennesker forlader Bornholm.

Vandmiljø

Side 6 og 7

Foto: L&F

Læs også