Fokus på generationsskifte og nye ejerformer

Landmænd og deres ægtefæller inviteres til arrangementer med fokus på fremtidens ejerformer og generationsskifte.

Den 24. november afholder Landbrug og Fødevarer, Nykredit, Østifterne og Forening Kredit i samarbejde en temadag om fremtidens landbrug på Asmildkloster landbrugsskole. Arrangementet vil desuden blive afholdt på Bygholm Landbrugsskole, Landbrugsskolen Sjælland og Dalum Landbrugsskole.

Hovedemnet er »generationsskifte og nye ejerformer«, og der vil være indlæg om, hvem der skal eje dansk landbrug og hvilke juridiske og praktiske erfaringer, der er gjort med ejerformer, generationsskifte og risikostyring.

Formand for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, vil give sit bud på udviklingen i landbrugsformer og godsejer og direktør for Gram Slot, Svend Brodersen, fortæller om virkeligheden som både landmand og direktør.

Baggrunden for temadagen er landbrugserhvervets konstante forandring og udvikling, samt at mange landbrug skal generationsskiftes i de kommende år.

- At gården føres videre af søn eller datter er nemlig ikke længere en given garanti. Eksemplerne, hvor landbruget føres videre via en ung landmand uden for familien, en investor, kapitalfond eller en helt fjerde løsning bliver flere og flere – og det udfordrer vores kultur omkring generationsskifter i landbruget.

Læs også