Kontroverser ved generationsskifter kan undgås

Hvordan undgår man kontroverser i forbindelse med selv succesfulde generationsskifter på en gård? Det kan nemlig udgås, lyder det fra en af landets største eksperter på området.

Selv om et generationsskifte på en gård går lige efter planen fra far til søn, er det ikke givet, at man kan bevare det gode familieforhold.

For hvad nu hvis svigerdatteren insisterer på at flytte ind i stuehuset, før forældrene er klar til at flytte ud? Og hvordan sikrer man sig, at de børn, der ikke overtager bedriften, føler sig fair fordelt, når svinepriserne ryger i vejret, og deres bror pludselig tjener stort på en virksomhed, de ikke længere er en del af?

De situationer er ikke et særsyn, og det kan være bekosteligt både økonomisk og ikke mindst følelsesmæssigt, lyder det fra Susanne Møberg, der er en af landets førende generationsskifteeksperter og chefrådgiver i Velas Skat & Selskaber.

- Vi ser desværre fra tid til anden, at far og søn eller børnene i mellem af forskellige årsager bliver så uenige om ting, der dukker op, at de helt bryder kontakten, siger hun og fortsætter:

- I værste fald ender det med en splittet familie, der ikke længere holder fødselsdage eller julefrokoster sammen. Og mange gange er det faktisk relativt små ting, de nemt kunne have taget i opløbet, som gør udslaget og bliver genstand for splittelsen, siger Susanne Møberg.

Hun har gennemført over 100 komplicerede generationsskifter og netop nu er involveret i ejerskifte af godt 20 virksomheder og selskaber.

Tryk på maven, hvor det gør ondt

Netop de bløde værdier, og hvordan man undgår en splittet familie, er i fokus, når Velas den 11.-12. november afholder et stort seminar om det gode generationsskifte.

Her mødes en række landmænd, der alle står over for et generationsskifte eller en overdragelse af gården derhjemme, for at udveksle tanker og få en lang række oplæg med flere af Velas’ eksperter.

Gennem workshops får deltagerne på seminaret en køreklar plan for deres eget generationsskifte, både hvad angår det praktiske aspekt omkring økonomien såvel som det følelsesmæssige aspekt.

Lav en ejeraftale

- Vi er verdensmestre i at få de praktiske og økonomiske forhold til at gå op, så alle parter kan være økonomisk tilfredse. Men et generationsskifte kræver altså også en snak om følelser på flere plan, siger Susanne Møberg og peger på, at mange kontroverser ofte kunne være undgået, hvis familien på forhånd havde brugt mere tid på de bløde værdier.

- Helt konkret, skal hele familien sætte sig ned med en rådgiver eller en advokat og forestille sig alle scenarier, man kan komme ud for – både i hverdagen såvel som i ekstraordinære situationer. Det kan være alt fra sygdom, rentestigninger, større skatter, ny ægtefælle, fordeling af arbejde, overskud og ansvar og alt derimellem, siger Susanne Møberg.

Resultaterne bør efterfølgende nedfældes i en ejeraftale, som er en intern aftale aktionærerne eller interessenterne imellem. Det giver nemlig en base for et varigt bedre arbejdsmiljø, og man undgår en splittelse i familien som følge af uafklarede situationer.

- Man kan altid revidere en sådan aftale, men jeg er ikke i tvivl om, at des flere drøftelser og potentielle konflikter, der håndteres på forhånd, des bedre rustet står man til fremtiden. For her trykker man hinanden på maven, der hvor det gør ondt, siger Susanne Møberg.

Tre fokuspunkter

Hun fremhæver især tre områder som værende vigtige at få talt om. Det gælder fordelingen af arbejdsbyrde og dermed overskuddet, men også i forhold til kærester og ægtefæller og skifte af bolig samt det at skabe helt åbenhed om, hvorfor den enkelte får tildelt, hvad vedkommende gør i forbindelse med generationsskiftet.

- Gennemsigtighed er et kardinalpunkt for os i det gode generationsskifte, fordi det sikrer, at man ikke på bagkant føler, at man er blevet snydt. Alle i familien skal inddrages til det sidste, siger Susanne Møberg, der understreger, at netop følelsen af forfordeling alligevel kan være svær at gardere sig imod.

- Alligevel ser vi fra tid til anden, at der på bagkant kan komme stikpiller fra søskende, hvis sønnen, der har overtaget, eksempelvis formår at vækste bedriften til nye højder. Det kan også være, at sommerhuset, som de andre søskende fik ved overdragelsen af bedriften, måske slet ikke kunne sælges til det beløb, mægleren havde vurderet huset til. I et sådant tilfælde er det jo bare ekstremt vigtigt, at alle har givet grønt lys til fordelingen af aktiver, og at alle er enige, siger Susanne Møberg.

Læs også