Regnen har gjort underværker ved afgrøderne

Især på FirstFarms landbrug i Slovakiet står afgrøderne her i juni godt. På den nordlige farm i Tjekkiet blev det lidt for tørt i foråret. – Men det kan være svært ikke at blive begejstret i denne frodige tid, fastslår markchef Ole Hjelm.

I sidste føljeton-artikel med Ole Hjelm, der er markchef på FirstFarms landbrug i Tjekkiet og Slovakiet, var det april – og ligesom i Danmark var det tørt, koldt og blæsende.

- Vi begyndte at frygte en tidlig tørke, fortæller han her i starten af en frodig juni.

- Men så kom der regn. I løbet af et par dage i maj fik vi over 50 mm nedbør og det fortsatte. Men det var nok i sidste øjeblik og lige tilpas, vurderer han.

Regnen har tydeligvis gjort underværker ved afgrøderne.

Regn generede

- Vinterbyggen har hele foråret været mindst en uge bagud. Men efter regnen er den nu fuldt gennemskrevet og helt med.

Regnen har dog generet sprøjteopgaverne, så vinterbyggen ikke fik den planlagte cerone-behandling.

- Vi måtte simpelthen undlade fanebladssprøjtningen, som skulle have haft ceronen med, fortæller Ole Hjelm.

I stedet er det så blevet til en aksbeskyttende sprøjtning af vinterbyggen, hvilket ellers normalt ikke laves.

Dermed er vinterbyggen færdigbehandlet og står nu ualmindelig flot.

Flotte afgrøder i syd

Faktisk må Ole Hjelm konkludere, at han nok aldrig har oplevet så perfekte afgrøder som de nuværende – og det i et perfekt arbejdsmæssigt forår.

- Vi har kunnet gøde til tiden og – stort set – sprøjtet til tiden. Så blev det koldt – hvilket hernede er mellem 8 og 20 grader – og det giver rolig vækst.

Især på den sydligste af FirstFarms to landbrug, Gabcikovo-farmen i Slovakiet, ser afgrøderne godt ud, og forventningerne til høst er høje.

- Det er faktisk svært at få hænderne ned i denne frodige tid, smiler Ole Hjelm.

- Derimod nåede det at blive for tørt på vores nordligste farm, Granero i Tjekkiet, og afgrøderne har taget skade – i hvert fald vinterrapsen.

- Hvede og vinterbyg ser bedre ud og kan måske nå at rette sig helt.

Pløjer mod mus

Ukrudtssprøjtninger har haft en rimelig effekt i år.

- Det var lidt tørt omkring sprøjtetidspunktet, og vi skulle lidt op i dosering. På vores sydlige farm har vi pløjet en del marker i år, og det giver normalt mere rene marker i foråret.

- Men på den nordlige farm har pløjning ikke haft samme effekt, da ukrudtstrykket er stort.

Ole Hjelm oplever generelt en positiv effekt af den pløjning, som foretages i disse år - alene for at få bugt med en enorm plage af markmus.

- I mange år har der ikke været pløjet, og vi får nok kørt med for tunge maskiner. Så nu ser vi en god virkning af at få jorden vendt og luftet op.

Cirka 60 procent af markarealet blev sidste år pløjet på den nordlige Granero-farm i Tjekkiet som led i musebekæmpelsen.

- Men når museplagen er næsten overstået, så skal flere arealer dyrkes pløjefrit med kun jordbehanding af en disc-harve og en dybdeharve, slutter Ole Hjelm.

Læs også