Markant færre fisk

En ny undersøgelse baseret på over 100 år gamle data bekræfter, at mængden af fisk i de danske fjorde er faldet markant.

Der blev først etableret en standardiseret fiskeovervågning i midten af 1980’erne, og derfor har der hidtil været begrænset kendskab til størrelsen af nedgangen.

I en ny undersøgelse, som DTU Aqua har udarbejdet for Miljøstyrelsen, er udviklingen i fiskebestandene blevet undersøgt ved at inddrage fiskeridata, der går over 100 år tilbage i tiden.

DTU Aqua har blandt andet undersøgt udviklingen i fangster af skrubber i Mariager fjord, Vejle fjord, Sejerøbugten, Isefjorden, Roskilde fjord og det Nordlige Øresund vha. data fra 1902 til 1911 sammenholdt med data fra et igangværende projekt, hvor frivillige såkaldte nøglefiskere i dag fisker med lignende udstyr.

Analysen viser, at en fisker i dag kun kan forvente at fange en femtedel så mange skrubber, som en fisker kunne i begyndelsen af 1900-tallet.

En anden del af analysen fra DTU Aqua tager udgangspunkt i en fiskeriundersøgelse, der blev gennemført i 1926-1952 og genoptaget i 1984-2012, hvor ændringerne i fiskesamfundet i Limfjorden er blevet undersøgt. Analysen viser, at adskillige arter er helt eller delvist forsvundet, eksempelvis er ålekvabber gået kraftigt tilbage, og torsk er mere eller mindre forsvundet.

I pressemeddelelsen lyder det, at tiden omkring starten af 1900-tallet er særlig interessant, fordi kvælstofudledningen var på et naturligt niveau, ålegræsset var vidt udbredt langs de danske kyster, den globale gennemsnitlige overfladetemperatur var en grad lavere end i dag, og fiskepresset var betydeligt mindre.

Læs også