Tildeling af kvælstof handler om meget mere end normer

Inden man spreder gødning er det vigtigt at have kendskab til jordtyper, jordbundsanalyser og kalkning. Den nye udgivelse, »Gødningslære« fra Seges Forlag handler om, hvordan man får størst udbytte af sin planteproduktion ved at udnytte næringsstofferne optimalt.

- I en tid hvor bæredygtighed og FN´s verdensmål er i fokus, skal vi blive bedre til at arbejde med jorden, fysikken og biologien. »Gødningslære« giver bud på, hvordan du som landmand kan agere og bruge de tilgængelige styringsredskaber uden at belaste miljø og klima unødigt, siger Niels Erik Jespersen, der er lærer på Dalum Landbrugsskole og forfatter.

Bogen giver indsigt og forståelse for sammenhængen mellem tildeling af næringsstoffer og udbyttet af afgrøderne. Forfatteren tager ikke stilling til forskellige måder at producere fødevarer på, men forholder sig objektivt til landbrug, miljø og de næringsstoffer, erhvervet cirkulerer med.

- Med de mange registreringer, data og ikke mindst intelligent teknologi, der er til rådighed, er det vigtigt at kunne læse, forstå og bruge f.eks. gødningsplaner og tildelingskort, forklarer Niels Erik Jespersen.

Derfor indeholder bogen en gennemgang af de udskrifter, landmanden bruger - også de lavpraktiske excel-ark til beregning af næringsbalance/tildeling på markniveau. Bogen forklarer også de grundlæggende regler for opbevaring og brug af husdyrgødning og mineralsk gødning. 

Med denne 9. udgave af »Gødningslære« får læseren den nyeste viden, så man kan forbedre udnyttelsen af din gødning. Bogen giver inspiration til nye måder at gødske på, og man får repeteret betydningen af alle næringsstoffer. Desuden er der nye fotos og illustrationer om f.eks. jordfysik, kalkning og optimal tildeling af husdyrgødning og mineralsk gødning. 

»Gødningslære« er skrevet til landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsstuderende. Men den er også uundværlig for landmænd, som ønsker at opdatere deres grundviden om gødning. Desuden vil den være brugbar for deltidslandmænd og andre, som arbejder i erhvervet uden landbrugsuddannelse.

Bogen kan købes på Seges' hjemmeside, er på 128 sider, og koster 299 kroner. 

Læs også