September er æblesæson

Årets æblehøst skal nu i hus. Haveselskabet giver derfor gode råd til skånsom høst og opbevaring.

Tidlige æbler som »Discovery« og »Guldborg« kan spises direkte fra træet, mens mange af de sene æblesorter kan gemmes til ud på vinteren, hvis de opbevares rigtigt.

Ifølge Haveselskabet er vi nu midt i æblesæsonen, og foreningen giver derfor på deres hjemmeside en række gode råd til høst og opbevaring af årets æbler.

Der opfordres blandt andet til at plukke æblerne med fløjlshandsker. Frugterne skal være fejlfri uden stødpletter og sår. Det er vigtigt, at der ikke er huller og andre skader på æblerne, da der her findes sporer af forskellige svampesygdomme, som hurtigt vil brede sig under opbevaringen.

Gem kun de perfekte og håndplukkede æbler til vinteren. Nedfaldsæbler og æbler med gnav fra insekter og lignende vil hurtigt blive angrebet af svampesygdomme og kan nemt smitte de resterende.

Opbevaring og sortering

Det anbefales, at æblerne lægges forsigtigt i en ren kasse, og gerne i adskilte lag så risikoen for, at frugterne smitter hinanden med sygdomme minimeres.

Æblerne bør opbevares så koldt som muligt men frostfrit. For eksempel i en kølig kælder eller i en carport. Ligeledes betyder en høj fugtighed, at frugterne ikke bliver rynkede. Det kan man for eksempel sikre ved jævnligt at gøre gulvet vådt i rummet, hvor kasserne opbevares.

Der opfordres endvidere til at gennemgå kasserne med for eksempel 14 dages mellemrum for at fjerne sygdomsramte frugter, og i øvrigt passe på, at mus og solsorte ikke går i årets æblehøst.

Lagersygdomme hos æbler

Centerråd

Æblet rådner indefra omkring kernehuset, og det viser sig først senere som råd omkring stilken og blomsten

Priksyge

Ses som små, sorte prikker i skrællen og frugtkødet

Gråskimmel

Rammer frugten ved stilken eller blomsten

Bitterråd

Forårsages af svampen Gloeosporium og ses som rådne, cirkelrunde pletter på ydersiden af frugterne

Kilde: Haveselskabet.dk

Læs også