Rådgiver om udfordringer med stigende vandmængder: - Find de langsigtede løsninger

Klimaforandringer betyder mere vand. Som lodsejer har man en række forpligtelser, der gør, at det er værd at tænke i langsigtede løsninger, lyder rådet fra Velas.

Når der kommer mere og mere vand, skal jordejere lægge sig i selen for at håndtere det på bedst mulig vis.

Noget kan du som jordejer selv sørge for, mens andet er større projekter, som i højere grad skal samtænkes med naboer og myndigheder.

Det fortæller Marianne Kristiansen, naturrådgiver i Velas med speciale i vandmiljø.

Hun peger på individuelle løsninger.

- For nogen vil det give mening at udtage jord i anden sammenhæng til »parkering« af vand. For andre er det mest oplagt at få kigget på vedligeholdelse af dræn, mens det på en tredje bedrift er et større projekt, hvor der skal flere parter i spil, og hvor tidshorisonten er en anden.

Fælles på stort set alle bedrifter er, at det ofte vil være en kombination af flere løsninger, som gør jorden mere robust over for vand. Ifølge naturrådgiveren er det vigtigt at huske på, at klimaforandringer også kan betyde flere perioder med tørke.

- Tørkeudfordringer skal også tænkes ind, for flere får nej til indvinding af grundvand. Derfor kan det være relevant at få kigget på, om man kan lave bassiner, hvor der kan gemmes vand fra de våde perioder, til når tørken sætter ind, siger Marianne Kristiansen.

Den bedste løsning kan være svær at finde.

- Her kan det godt betale sig at opsøge rådgivning. Det kan være, at du kan slå to fluer med et smæk og få bedre vandhåndtering ind under et lavbundsprojekt. Der findes tilskudsordninger og muligheder for at få betalt løsninger på de her problemer, understreger Marianne Kristiansen.

De mere lavpraktiske – og nemmere – løsninger på bedriftsniveau er dem, som du selv som landmænd kan tage hul på.

- Få styr på dræning og herunder dimensionerne på dræningen. Kan du parkere vand et sted til gavn for biodiversiteten? Kan du lave strategisk arealplanlægning, som belyser, hvordan du nemmere håndterer vandet på din grund, lyder det fra Marianne Kristiansen.

De større projekter er langt mere komplicerede og kræver inddragelse fra mange andre parter.

- Her er du afhængig af andre. Du skal måske have fat i dine naboer, vandløbslauget, forsyningsselskabet, landboforeningen og selvfølgelig myndighederne, som vil være kommunen. Her tager det typisk op til fem år, fra man iværksætter et projekt, til det er færdigt. Men så fungerer løsningen også på et helt andet niveau, siger Marianne Kristiansen.

- Når du skal udtage arealer til vådområder, kan du lige så godt gøre det klogt ved at få taget de rigtige arealer ud, siger hun.

Læs også