Forskere kritiserer FN-rapport om køds klimabelastning

FN's fødevareorgan FAO har inddraget et studie, der angiveligt skulle vise en beskeden effekt ved at spise mere plantebaseret. Forfatterne bag studiet kritiserer nu rapporten for flere grove fejl.

Der er forskerkritik af FAO's arbejde i forbindelse med rapporten »Pathways toward Lower Emissions«, der handler om nedtoningen af kødproduktionens klimabelastning, skriver Økologisk Nu.

Paul Behrens, lektor ved Leiden University, og Matthew Hayek, adjunkt ved New York University, har sendt et brev til FAO, hvor de anklager FN-organet for systematiske fejl og misbrug af data.

Forskerne vil gerne have, at rapporten trækkes tilbage. De mener, at den misbruger deres studie til at konkludere, at en omlægning til en mere bæredygtig kost kun vil have en beskeden effekt på klimabelastningen fra fødevareindustrien.

Om klimagevinsten ved at spise mindre animalsk og mere bæredygtigt skriver FAO i rapporten »Pathways towards lower emissions«, at det overordnet set vil reducere fødevaresektorens udledninger med 2-5 procent. I forbindelse med denne beregning bruger FAO de nationale kostråd og henviser til Behrens og Hayeks studie.

Mange råd er forældede

Forskernes studie har undersøgt, hvad det betyder for klimabelastningen, hvis man omlægger kosten til at være i tråd med kostrådene, men de påpeger, at de nationale kostråd ikke er det samme som en bæredygtig kost. Desuden er mange af kostrådene forældede.

De to forskere mener desuden, at det er utilstrækkeligt, at rapporten kun inddrager én undersøgelse om kostændringerne og dermed ignorerer større studier, og at FAO bruger deres undersøgelse på en »upassende« måde til at konkludere, at bidraget fra ændringerne vil være »meget lille«.

Forskerne mener samtidig, at FAO har brugt forkerte metoder med ufuldstændige data, som giver et falskt indtryk af, at det største potentiale ligger i at intensivere husdyrbruget yderligere frem for at sænke forbruget af kød.

Ifølge forskerne er FAO's skøn over klimaeffekten af en kostomlægning op mod 40 gange lavere, end hvad der generelt beregnes inden for feltet. De påpeger også, at FAO-rapporten undlader at inkludere de arealer, der vil blive taget ud af drift ved et reduceret kødforbrug, og kritiserer organisationen for at sammenligne studier, der ikke er sammenlignelige. En bred enighed blandt akademikere er, at et lavere forbrug har den største klimaeffekt, lyder det fra forskerne.

- Censur og pres

Ifølge mediet har tidligere FAO-medarbejdere over for The Guardian rapporteret om censur og pres fra visse lande og lobbyistgrupper efter at have udarbejdet rapporter, der viste en høj klimabelastning fra den animalske sektor. Over årene blev sektorens andel af de menneskeskabte udledninger nedjusteret fra 18 procent i 2006, til 14,5 procent i 2013, og sidste år til 12 procent.

Anne Mottet, leder af FAO's husdyrudvikling, afviser over for The Guardian, at de ændrede tal skyldes eksternt pres og siger, at de afspejler opdaterede regnemetoder.

En talsperson fra FAO udtaler til The Guardian, at den pågældende rapport har gennemgået en grundig proces med både intern og ekstern dobbelt-blind fagfællebedømmelse, men at FAO vil undersøge de problemer, som akademikerne har rejst og gennemføre en teknisk meningsudveksling med dem.

Læs også