Forsikrings- og pensionsbranchen vedtager fælles målestok for klimaaftryk

De danske forsikrings- og pensionsselskaber har vedtaget fælles målepunkter for CO2-udledningen fra investeringsaktiver, skadesforebyggelse, m.v. Energiforbedringer, skadeforebyggelse og andre grønne tiltag indgår som en vigtig del af forsikringsselskabernes dialog med kunderne.

- Det er over hele linjen, at der fremover skal måles på klimaaftryk, lyder budskabet fra Torben Möger Pedersen, adm. direktør for PensionDanmark, i anledning af, at hele forsikrings- og pensionsbranchen nu er klar med konkrete målepunkter for egne klimaløfter. Foto: Ursula Bach/PensionDanmark

- Man får det, man måler på – det gælder bestemt også vores indsats for klimaet. Derfor er det så vigtigt og positivt, at vi nu har vi fået skabt konsensus om valg af målemetoder og kvalitetssikring for vores arbejde i branchen for den grønne omstilling, siger Torben Möger Pedersen, adm. direktør for PensionDanmark, i anledning af, at hele forsikrings- og pensionsbranchen nu er klar med konkrete målepunkter for egne klimaløfter.

Branchens fremtidige rapportering skal bidrage til at styrke troværdigheden og skabe sammenlignelighed på tværs af selskaberne. Det er over hele linjen, at der fremover skal måles på klimaaftryk. Der skal blandt andet sættes mål for og monitorere reduktion af kundernes CO2-aftryk i investeringerne og aktivt ejerskab skal hjælpe med at have fokus på klimatilpasninger. Desuden skal arbejdet med at integrere bæredygtighed styrkes i hele branchen.

- Det er en stor opgave, når vores selskaber blandt andet skal opgøre den totale CO2-udledning fra den samlede beholdning af investeringsaktiver og for eksempel rapportere om ejendomsinvesteringers bæredygtighed. Men vi er optaget af at nå i mål med vores målsætning om at reducere CO2-udledningen, og derfor har det været så vigtigt også at få en fælles målestok på plads, fortæller Kent Damsgaard, adm. direktør i Forsikring & Pension.

Målrettet arbejde

- Vi skal alle sammen bidrage til at bekæmpe de globale klimaforandringer, og vi går nu forrest som branche og skaber transparens om vores klimatryk. Vi er landets største investorer, og det forpligter os naturligvis, og derfor har vi udarbejdet en branchehenstilling, der både ser på vores daglige papirforbrug, om vi kører lavemissionsbiler og så de store elementer som vores investeringsområder. Samtidig har forsikringsselskaberne et stort fokus på, at energiforbedringer, skadeforebyggelse og andre grønne tiltag indgår som en vigtig del af dialogen med kunderne, fortæller Kent Damsgaard.

I slutningen af 2019 nedsatte regeringen 13 klimapartnerskaber, der skulle komme med konkrete anbefalinger til, hvordan dansk erhvervsliv kunne bidrage med at nå Danmarks 70 procent-mål for udledningen af drivhusgasser i 2030.

Den finansielle sektors klimapartnerskab bliver ledet af Torben Möger Pedersen.

- Det er fuldstændig afgørende for at komme i mål med vores klimaambitioner, at vi har helt klare – og fælles – målepunkter for indsatsen. Siden vi afleverede vores anbefalinger til regeringen, har vores branche arbejdet målrettet med at udarbejde en branchehenstilling, der kan hjælpe med at skabe transparens om vores mål for kundernes klimaaftryk, vores involvering med kunder og projekter, bæredygtighed i vores forretningsmodeller og reduktion af egen udledning, siger Torben Möger Pedersen.

Læs også