Bonnesen: Klimaregnskaber står og flimrer på skærmen

Der er behov for konkretisering af, hvordan landbrugets klimaregnskaber skal gøres op, mener Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen.

Torsdag den 25 november var Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen i dialog med netværket farmvision. I den forbindelse havde landbrugskonsulent Vagn Lundsten spurgt ham, om den CO2, som afgrøder optager under væksten,skal tælles med i landbrugets klimaregnskab.

Vagn Lundsten henviste i sit spørgsmål til virksomheden CarbonSpace, der med hjælp fra satelitter kan belyse, hvor meget CO2 afgrøderne optager, skriver Felix Stark, kommunikationsansvarlig for netværket Farmvision

Anledningen til spørgsmålet kom af, at netværksdeltager Susanne Pejstrup spurgte ordføreren, hvordan det danske folketing arbejder med udformningen af kravene til, hvordan landbrugets klimaregnskaber skal gøres op. 

- Det er selvfølgelig blevet drøftet. Men svaret står og flimrer lidt på skærmen og bliver som oftest noget med, at det skal opgøres efter internationale regler, som ikke rigtig findes endnu. Så det er i høj grad noget, der er behov for en konkretisering af, svarede Erling Bonnesen. 

Derfor tog han også velvilligt imod input fra Vagn Lundsten, som han altså opfordrede til at sende information om mulighederne. 

God lobbyisme

Erling Bonnesen var inviteret til netværket for at oplyse om det nyligt overståede arbejde med forhandling af landbrugsreformen og samtidig give indspark til god lobbyisme.

- Alle kan både ringe og skrive til både mig og andre ordførere på landbrugsområdet. Det hjælper meget, hvis henvendelsen er fagligt velfunderet og politikønsket ligeledes klart formuleret. Jeg kan ikke være den politiker, jeg er, hvis jeg ikke får faglige input, sagde Erling Bonnesen. 

Udredningen omkring arbejdet med landbrugsreformen tog lidt længere tid.

- Det var mit indtryk fra forhandlingerne, at regeringens støttepartier fint kunne leve med, at der blev mindre landbrug i Danmark, og at de fleste midler skulle gå til omstilling til plantebaseret produktion. Jeg og Venstre ville ikke lægge stemmer til en aftale, der forringer vilkårene for at producere kød i Danmark, sagde Erling Bonnesen. 

Han glædede sig i den forbindelse over, at aftalen fik afværget, at landbrugsstøtte skulle gå til at betale for udtagning af landbrugsjord. 

- Samtidig fik vi med, at et flertal kan tilføre flere penge til udtagning af landbrugsjord eller til tiltag til kvælstofreduktion som for eksempel muslingeopdræt. Og endelig var det vigtigt for os at påpege, at sagsbehandlingen af de mange ansøgninger om minivådoimråder skal effektiviseres, så langsommeligt bureaukrati ikke om fem år kan være begrundelse for at indføre politiske tiltag til at sætte hindringer i vejen for dansk produktion, sagde landbrugsordføreren. 

Axelgaard-advarsel

Tom Axelgaard, stifteren af netværket, pointerede vigtigheden af, at landmænd ikke sælger ud af de klimareduktioner, de skaber. 

- Mange landmænd er i tvivl om, hvad de skal gøre på klimaområdet. Især fordi de har fået muligheder for at sælge ud af de CO2-reduktioner, de skaber. Men hvis vi sælger ud af dem, bliver det rigtig skidt, for så når vi ikke de reduktionskrav, der bliver lagt på landbruget, og så bliver der indført afgifter på udledningen, der i bedste fald går lige op med prisen på de reduktioner, der er solgt, sagde Tom Axelgaard med henvisning til en artikel, han har medvirket i hos LandbrugsAvisen. 
 

Læs også