Agrocura laver en børs for klimakreditter

- Vi skal i landbruget sikre, at vi ikke snydes for klimagevinsterne, siger formanden for LandboSyd i forbindelse med, at datterselskabet Agrocura er på vej med en handelsplatform, hvor landmænd kan sælge deres klimakreditter.

LandboSyds datterselskab, Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S, vil i første halvår 2022 lancere en handelsplatform, hvor landmænd kan sælge deres klimakreditter.

Målet er at skabe gennemsigtighed i markedet og give landmanden mulighed for selv at finde ud af, hvad klimakreditterne er værd, og så kan man sælge til højestbydende eller beholde den selv.

Det sker i en tid, hvor mange landmænd gør en stor indsats for at reducere CO2-belastningen ved at lave blandt andet naturprojekter og skov. Det er efterspurgt i andre dele af erhvervslivet, hvor

Agrocuras handelsplatform kan derfor være til gavn for landmændene, mener formand for LandboSyd, Henrik Jessen.

- Klimakreditter og handel med dem bliver et stort tema i fremtiden. Vi ved ikke, hvad vi som landmænd bliver mødt med - måske skal vi betale emissionsafgifter og dermed selv bruge vores klimakreditter, måske finder vi helt nye teknikker, der binder store mængder CO2 og bliver dermed nettosælgere. Derfor er det fint, at Agrocura allerede nu skaber en platform, hvor markedsprisen findes, og handelen bliver nem og enkel. Den gennemsigtighed er vigtig, siger Henrik Jessen.

Landbruget har unik position

Hvis en landmand i dag vælger at udtage lavbundsjorde, plante skov eller levere gyllen til et biogasanlæg. opnår han en CO2-reduktion. Denne reduktion kan landmanden sælge videre som en klimakredit til andre virksomheder – eksempelvis Arla eller Danish Crown – som så kan bruge den til at klimakompensere deres produkter.

Dermed har landbruget ifølge LandboSyd en unik position i forhold til andre erhverv i forhold til klima, idet erhvervet som de eneste både udleder, men også optager emissioner.

På nuværende tidspunkt er der ingen regulering af det private marked for klimakreditter. Derfor er det vigtigt, at man som landmand sætter sig grundigt ind i en række forhold, hvis man overvejer at sælge klimakreditter på sin bedrift, lyder rådet.

- Det er væsentligt, at det bliver en landmandsejet og neutral platform, der står for handlen, så den helt rigtige pris kan fastsættes baseret på udbud og efterspørgsel. Vi skal i landbruget sikre, at vi ikke snydes for klimagevinsterne, og det kan handelsplatformen være med til at garantere. Landmanden skal have gevinsten, når der gøres en forskel ude på bedrifterne. Vi har set for mange eksempler på det modsatte, siger Henrik Jessen.

Direktør: Landmanden skal i fokus

- Vores frygt er, at landmændene efterlades på perronen med regningen for klimatiltagene, mens andre løber med gevinsten. Derfor er omdrejningspunktet i vores arbejde, at landmanden skal have kredit for sit arbejde, fortæller Hans Vigen, direktør i Agrocura, om baggrunden for det nye tiltag.

Hos Agrocura er håbet at omsætte landmændenes klimatiltag til klingende mønt.

- På den måde forventer, vi at en aktiv klimaindsats kan blive en fremtidig driftsgren på det enkelte landbrug, lyder det samstemmende fra Hans Vigen og Rasmus Haun, Agrocura, og tilføjer:

- Vores frygt er, at landmændene efterlades på perronen med regningen for klimatiltagene, mens andre løber med gevinsten. Derfor er omdrejningspunktet i vores arbejde, at landmanden skal have kredit for sit arbejde, fortæller Hans Vigen, direktør i Agrocura.

Undervejs i processen har Agrocura allieret sig med Erling Christensen, der foruden at være mælkeproducent også er et kendt ansigt i biogasbranchen, både som næstformand for Sønderjysk Biogas samt formand i Landbrugets Biomasseleverandører.

- For mit vedkommende er det vigtigt at afsøge mulighederne for at gøre klimatiltagene på min ejendom til en indtægtskilde. I øjeblikket står jeg som landmand tilbage med regningen, og alle andre løber med gevinsten, beretter Erling Christensen, der mener, at det er af stor betydning, at en handelsplatform administreres indenfor landbrugets egen sektor.

Stort potentiale

- Vi har fulgt arbejdet med klimakreditterne, og kan se at der er et stort økonomisk potentiale for dansk landbrug. For os er det vigtigt, at landbruget ikke kommer til at sælge ud af arvesølvet fordi vi ikke kom ud over stepperne, forklarer Rasmus Haun.

Han oplyser, at Agrocura i første omgang har lavet en hjemmeside, hvor alle interesserede kan tilmelde sig.

Læs også