Klumme: Det er nu, du (igen) skal have styr på likviditeten

Virksomhedens finansielle status her og nu afgøres ikke kun af virksomhedens soliditet, men også hensynet til i hvilket omfang virksomheden kan tjene penge og have en god forrentningsevne.

Af Jens Axel Kruchov, advokat og partner, Storm Advokatfirma

Cash was king, cash was trash, cash is king again.

Bag de lidt smarte finansord gemmer sig de forskellige tilgange, der har været til likviditeten i forhold til landbruget fra finanskrisen og frem til i dag.

I starten var det helt sædvanligt at have en stram likviditetsstyring. Altså var det vigtigt at have penge i kassen.

Efterfølgende havde vi en længere periode med lave og endog negative renter.

I den periode var det forholdsvist lettere at fremskaffe den nødvendige likviditet, idet der var et generelt stort overskud af likviditet til rådighed.

Nu er tid til igen at holde øje

Den seneste periode med høj inflation, høje energipriser, forventede større låneudgifter og et højere renteniveau på den variable gæld gør, at ejere af landbrugsvirksomheder nu igen skal holde øje med likviditeten.

Dertil kommer, at prisdannelsen på landbrugsjord alt andet lige bør trække jordpriserne nedad. Dette er begrundet i både forholdsvise lave afregningspriser på korn samt en uventet kommende udgift på CO2-afgiftsbetaling.

Sværere at skaffe likviditet

Hvis ovenstående slår igennem på prisdannelsen på landbrugsjorder, vil det medføre, at låntagernes værdi vil blive reduceret ved bank og realkredit og derved vil det – igen alt andet lige – blive mere vanskeligt at fremskaffe likviditet

Seges har nyligt beregnet, at en rentestigning på 1 procent vil koste en landmand 200.000 kroner, så der er af flere årsager al mulig grund til at styre likviditetstrækket i virksomheden.

Soliditetsgraden er ikke længere nok

Virksomhedens finansielle status her og nu afgøres derfor ikke længere kun af virksomhedens soliditet, men også hensynet til i hvilket omfang virksomheden kan tjene penge og have en god forrentningsevne.

Hvis man har tilrettelagt sit ejerskab af landbrugsvirksomheden således, at driftsrisikoen er nedsat, ved eksempelvis at bortforpagte sine landbrugsarealer eller udlejning af driftsbygningerne, vil man opleve en stabil indtægt, men at ens egne omkostninger på grund af ejerskabet er stigende.

Derved vil egenkapitalen stille og roligt blive reduceret.

Der er derfor al mulig grund til at holde skarpt øje med bedriftens krav til likviditeten og i hvert fald få udarbejdet et likviditetsbudget med tæt opfølgning.

Læs også