Den bedste kælvningsafdeling tilgodeser dyr, medarbejdere og loven

Gode illustrationer og masser af helt konkrete råd. Det er, hvad man får i et nyt inspirationskatalog om indretning af kælvningsafdelingen.

Det skal være nemt. Der skal være tænkt over, hvor køerne skal være, når der skal muges ud. Og én person skal kunne flytte og håndtere køerne sikkert alene.

Det var de gennemgående svar, da Seges Innovation stillede en gruppe landmænd spørgsmålet: »Hvad er vigtigst, hvis en kælvningsafdeling skal fungere optimalt?«.

Det fremgår af en meddelelse på Landbrugsinfo.dk, hvor Seges Innovation også oplyser, at netop de forhold nu er forsøgt efterkommet i et helt nyt inspirationskatalog om indretning af kælvningsafdelinger.

- Vi har lavet et katalog med fem forskellige forslag til indretning af kælvningsafdelinger. Forslagene skal ses som inspiration, hvorfra man kan plukke de delelementer, der tiltaler en, og som passer ind i bedriften, forklarer bygningskonsulent Mia Stenbryggen Nielsen, Seges Innovation.

Ud over input fra 12 forskellige landmænd, har bygningskonsulenter, dyrlæger, en adfærdsforsker, arbejdsmiljøkonsulent og inventarkonsulent deltaget i arbejdet med inspirationskataloget.

Fokus på smittebeskyttelse

Smittebeskyttelse er essentielt omkring kælvning, og er derfor tænkt ind i samtlige løsninger, blandt andet ved at:

 • Holde drivveje og foderbord adskilt
 • Indrette, så udmugning er let
 • Indrette til ugehold, så sammenblanding er unødvendigt
 • Lave faciliteter til støvlevask og indgang til dyrlæge

- Kalvediarré, e-coli, cryptosporidier, paratuberkulose og salmonella er alt sammen noget, vi skal passe på ikke at få spredt, og det har vi taget højde for i løsningsforslagene, fortæller dyrlæge Malene Budde, Seges Innovation.

Arbejdssikkerhed er tænkt ind i forslagene

Et andet væsentligt aspekt, Seges Innovation har taget højde for, er arbejdssikkerhed.

- Kælvende dyr kan være svære at aflæse, og de kan pludselig ændre adfærd. Derfor har inspirationskataloget stort fokus på sikkerheden. For vi ved jo, at ulykker ved håndtering af store dyr udgør en meget stor andel af arbejdsulykker i landbruget, fortæller Malene Budde.

- Blandt andet har vi indtænkt mandehullerne, så der er flere muligheder for at komme ud af samtlige bokse, og vi anbefaler også de særlige kælvningsfronte med mulighed for fiksering af koen, uddyber Mia Stenbryggen Nielsen.

Kælvningsafdelingen skal løse bedriftens behov i mange år

I arbejdet med inspirationskataloget har Seges Innovation besøgt en række bedrifter, og særligt ét forhold gik igen mange steder, oplyser de.

- Adskillige af de besøgte besætninger havde udvidet besætningen i forhold til det antal køer, som afdelingen oprindeligt var dimensioneret til. Det gav uhensigtsmæssige løsninger med for eksempel enkeltkælvningsbokse, der blev brugt til sygebokse eller gruppeopstaldning af kalve, siger Mia Stenbryggen Nielsen og tilføjer:

- Så det kan være fornuftigt at tænke ind i en byggeproces, hvordan en fremtidig udvidelse håndteres.

Fem konkrete bud på en kælvningsafdeling

Inspirationskataloget, som man kan finde på landbrugsinfo.dk indeholder fem forskellige bud på kælvningsafdelinger, der naturligvis alle indtænker gældende lovkrav.

Seges Innovation erkender, at det kan være svært at indrette en kælvningsafdeling, der tilgodeser alle behov og krav. Derudover peger de på, at der er store individuelle ønsker og muligheder på den enkelte bedrift, men at håbet med kataloget er at give inspiration til indretning af kælvningsafdelinger, der er tilpasset den enkeltes behov.

Af inspirationskataloget fremgår det, at projektet »Fremtidens kælvningsafdeling« fortsætter i 2024, hvor en til to af de nævnte idéoplæg i kataloget vil blive afprøvet i praksis.

Seges Innovation oplyser, at udover indretning vil der ligeledes blive afprøvet betydningen af forskellige arealer til køerne omkring kælvning.

Gode overvejelser i indretningen

Fælles for alle eksempler er, at der er en række funktioner, der er vigtige i forbindelse med indretningen af kælvningsafdelingen. De bør derfor tænkes ind uanset, hvilken løsning man vælger.

Indgang

 • Etablér en personindgang med mulighed for at vaske hænder og støvler
 • Skiftestøvler og overtrækstøj til servicepersonale
 • Der skal være adgang til varmt vand
 • Opbevaringsplads til remedier så som handsker og fødselskæder

Mandehul

 • Køer omkring kælvning kan være uforudsigelige og udvise aggressiv adfærd. Det skal derfor altid være muligt nemt at komme ud fra boksen – det gælder både enkeltkælvningsbokse samt en fællesforberedelsesboks
 • Etablér støvlevask ved ind- og udgange fra både fællesforberedelsesbokse og enkeltkælvningsbokse for at mindske risikoen for at flytte gødningssmitte rundt

Drikkekar

 • Der skal være adgang til friskt drikkevand i enkeltkælvningsboksene. Her anbefales drikkekar med frit vandspejl
 • Tænk hygiejne og rengøring ind. Det skal være muligt at tømme kar uden, at enkeltkælvningsboksen bliver våd

Fanggitter

 • Af hensyn til blandt andet arbejdssikkerhed skal det være muligt at fiksere en ko såvel i enkeltkælvningsboksen som i en fællesforberedelsesboks
 • Det er vigtigt, at der er en »sikkerhedsanordning« i fanggitteret, der gør, at det er nemt at befri en ko, der uheldigvis lægger sig, mens den er fikseret
 • Det anbefales at investere i kælvningsfronte til enkeltkælvningsboksene

Kobørste

 • Krav om en roterende kobørste i fællesforberedelsesbokse, men ikke i enkeltkælvningsboksene
 • Børsten placeres, så den ikke spærrer for et mandehul eller for adgang til foder og vand samt med frit areal omkring kobørsten på cirka to meter til hver side

Kilde: Inspirationskatalog – Fremtidens kælvningsafdelinger

Læs også