Har sparet både penge og »pangel«

Selvom flere har undret sig over, hvorfor familien Tjell ikke er startet med at udnytte hele staldens kapacitet, er makkerparret bag bedriften ikke i tvivl om, at det har været den rigtige beslutning – både økonomisk og arbejdsmæssigt.

- Køerne får deres foder. Det er det vigtigste, konstaterer Thorbjørn Tjell. Mens det kædedrevne fodringsanlæg har givet lidt mere bøvl end et almindeligt bredt foderbord, glæder Martin og Thorbjørn Tjell sig over en start på livet som selvstændige, hvor det meste er gået efter planen.

- Det havde været nemmere med et almindeligt foderbord. Især om sommeren, hvor vi jævnligt skal sidde her og rense udfodringsanlægget, fordi det klistrer til i varmen. Om vinteren er det ikke det store problem, fortæller Thorbjørn Tjell, da Effektivt Landbrug møder ham og sønnike Martin Tjell siddende på knæene med hver sin spartel for at skrabe Strangko-foderanlægget rent.

De to landmænd, der sidste år overtog Bundgård ved Øster Hurup, har dog lært at leve med at lade kæden på anlægget fordele foderet.

- Køerne får deres foder. Det er det vigtigste. Og der er ikke de store alternativer. Det bliver svært at få lavet plads til et almindeligt foderbord, men der er selvfølgelig nogle, der har et bånd til at fodre ud. Det er nu slet ikke en mulighed, vi har undersøgt, for her i starten prøver vi at holde udgifterne mest muligt nede, og jeg er bange for, at et foderanlæg på bånd bliver frygtelig dyrt, fortæller Thorbjørn Tjell.

Regningerne er den store forskel

Netop »begrænsning af udgifter« har været et nøglebegreb for familien Tjell i opstartsfasen.

- Vi er helt bevidst gået efter at starte stille og roligt op. Vi skal helst ikke stå med et alt for stort økonomisk efterslæb efter de første par år, fordi vi har haft for travlt med at komme ud over stepperne. Og selvom vi ikke rigtig synes, vi køber noget, så vælter regningerne alligevel ind, griner Thorbjørn Tjell, der netop ser regningerne som den største omvæltning fra livet som lønmodtager til nu at stå som selvstændig for første gang i sit 53 år lange liv.

- Jeg har jo arbejdet med kvæg hele livet, så der er der ikke den store forskel. Den store forskel er det her med, at man nu selv står for det hele – og også hænger på alle udgifterne, konstaterer han.

Ikke på fuld kapacitet

Mens man har forsøgt at holde udgifterne nede ved ikke at investere i alt for meget nyt til et i forvejen nogenlunde velfungerende staldanlæg, har far og søn også valgt en stille start i forhold besætningens størrelse.

Lige nu malker de omkring 80 køer, mens stalden løbende skal fyldes op af køer fra egen avl.

- Der er godt nok mange, der har bemærket, hvorfor vi ikke er startet op på fuld kapacitet. Men det har fungeret rigtig godt for os på den her måde, siger Thorbjørn Tjell, der da også har udsigt til en mere og mere fyldt stald.

- Ved årsskiftet skulle vi gerne have omkring 140 køer igennem malkestalden, og mon ikke vi så kører på nogenlunde fuld kapacitet til næste sommer? Spår Thorbjørn Tjell.

Da Thorbjørn og Martin Tjell sidste år købte gården, var der 188 sengepladser i kostalden. De blev dog hurtigt reduceret, da hver sengebås blev udvidet med 10 centimeter.

Glad for løbekvier

Den gradvise udvidelse af malkebesætningen skyldes flere ting.

- Først og fremmest var det, fordi man som ny leverandør til Arla skal betale 7,5 eurocent pr. kilo mælk i de første år. Så kunne det bedre betale sig at starte op med at levere lidt mindre, fortæller Martin Tjell, der sammen med sin far dog også finder flere fordele i opstarten med en lille malkebesætning.

- Det har været en rar oplevelse at købe løbekvier i stedet for ældre køer, der skal direkte ind i produktionen. De har vænnet sig til staldmiljøet og glider ind uden problemer, fortæller Thorbjørn Tjell.

- Der var meget mere pangel, da vi startede op med de ældre køer. Der var selvfølgelig også mange ting, der spillede ind. De skulle vænne sig til en ny stald og så havde vi også udfordringerne med, at der var for lidt plads i sengebåsene. Det gik, der nogle uger med, før vi opdagede. Men da vi først fik rykket på bøjlerne, faldt der meget mere ro på og de udfordringer, vi havde med yverbetændelser, forsvandt også fortæller han.

Tilbage ved det smalle foderbord er rengøringsarbejdet ved at være overstået, og Martin Tjell klar til at bakke ind med fodervognen, så der igen kan blive serveret for køerne, og de kan fortsætte det gode stykke arbejde, som Thorbjørn og Martin Tjell har oplevet siden april sidste år.

- Jeg er faktisk positivt overrasket over, at vi kan ligge med en ydelse omkring 10.600 kg EKM. Selvfølgelig vil man altid gerne ligge højere, men i forhold til det stress det giver at flytte en besætning og at vi lige nu har flere gamle køer, som vi nok havde sat ud, hvis vi havde haft en fuldt etableret besætning, så er vi rigtig glade, fastslår han.

- Der er godt nok mange, der har bemærket, hvorfor vi ikke er startet op på fuld kapacitet. Men det har fungeret rigtig godt for os på den her måde.

Thorbjørn Tjell

Bundgård – I/S Tjell

Ligger ved Øster Hurup, Østhimmerland

Drives af Martin (24) og Thorbjørn (52) Tjell

Overtaget marts 2020, de første køer sat ind 28. april 2020

Plads til 176 årskøer – lige nu malkes 84

Ydelse: 10.600 kg EKM/år

104 hektar: græs, majs og vårbyg med udlæg

Læs også