Tang kan styrke kalvens immunforsvar

Et forsøg på Aarhus Universitet tyder på, at tilsætning af pulveriseret tang i mælken kan styrke småkalves medfødte immunforsvar.

Det er velkendt, at småkalve kan udvikle diarré. Dette kan skyldes flere faktorer som eksempelvis umodent immunsystem samt utilstrækkelig management-praksis, skriver Aarhus Universitet.

Tangekstrakter har tidligere været testet og har vist sig at kunne reducere diarré-forekomsten hos fravænnede grise. En mulig forklaring er, at visse tangarter indeholder bioaktive stoffer, som har probiotiske og immun-modulerende egenskaber. Sådanne undersøgelser har imidlertid ikke været gennemført hos kalve.

Tang til tyrekalve

Derfor er der nu gennemført et projekt ved Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet med det formål at undersøge, om tang kunne have en lignende diarrédæmpende effekt hos småkalve. I projektet blev der høstet tre typer tang fra danske og islandske kyster, som efter høst blev tørret og formalet.

Der indgik i alt 40 Holstein tyrekalve i forsøget på Danmarks Kvægforskningscenter. Som to dage gamle blev de opstaldet individuelt med mulighed for kontakt til andre kalve. Kalvene blev tilfældigt inddelt i fire grupper – en kontrolgruppe og tre behandlingsgrupper. Kalvene i kontrolgruppen fik tildelt 8 liter komælk dagligt, mens kalvene i de tre behandlingsgrupper fik tildelt 8 liter komælk, hvori der var tilsat 50 gram af én af de tre typer tang i perioden fra de var 2 til 42 dage gamle.

Ud over komælk havde kalvene ad libitum adgang til vand, kalvestarter og hø. Der blev taget blodprøver løbende.

Størst effekt hos udfordrede kalve

Resultaterne viste ingen effekt af tangbehandlingerne på plasma-immunglobulin-koncentrationer i kalvenes første levemåned. Til gengæld viste det sig, at tildeling af tang øgede plasmakoncentrationen af nogle akut-fase proteiner, der siger noget om funktionaliteten af det medfødte immunforsvar.

Det medfødte immunsystems mekanismer – herunder akut-fase proteinerne – spiller en central rolle i både kalvenes sundhedsstatus og i deres evne til at bekæmpe en infektion. Kalvenes tillærte immunsystem er ikke fuldt udviklet i de første uger af deres liv og deres egen produktion af immunforsvarsstoffer er stadig lav. Derfor er en tilstrækkelig funktion af kalvenes medfødte immunsystem særdeles relevant i forhold til at beskytte kalvene mod infektiøs diarré – særligt i de første fire leveuger.

Her tyder det på, at tang kan have en positiv indvirkning. Det kan dog ikke udelukkes, at resultaterne kan skyldes et øget inflammatorisk respons hos kalvene. Derfor vil flere undersøgelser være nødvendige for at få en dybere forståelse for de præcise mekanismer bag de fundne resultater.

Når effekterne i forsøget har været relativt begrænsede, kan det skyldes, at kalvene generelt har været i god sundhedstilstand. Forskernes hypotese er fortsat, at effekten af sådanne tangprodukter vil være større hos kalve, der er mere sundhedsmæssigt udfordret.

Læs også