Dansk Jersey holdt årsmøde i Himmerland

Dansk Jersey oplevede stor opbakning til deres årsmøde, som begyndte med besætningsbesøg hos Dorthe og Lars Bech Hansen, Døstrup ved Hobro, hvor omkring 150 var mødt op for at se den veldrevne besætning.

En del af kalvene på Døstrup Nørregård er krydsningskalve, idet 60 procent af køerne insemineres med Y-Vik Blåkvæg og resterende dyr med X-Vik. Der var stor opbakning til Dansk Jerseys årsmøde med 150 tilmeldte til besætningsbesøgene, over 50 udstillere og 110 deltagere til det faglige møde. Sand i sengebåsene har gjort underværker for både bentøj og yversundhed hos køerne på Døstrup Nørregård. Der var besøgende i alle aldre på Døstrup Nørregård. Her ses Kasper Stougård sammen med datteren Kornelia til årsmødet. Der var dyr i alle hjørner ifølge Lars Bech Hansen, og der blev derfor bygget en ny kviestald i 2017.

Dorthe og Lars Bech Hansen bød velkommen til de fremmødte og fortalte om bedriften Døstrup Nørregård, inden det blev tid til at gå en tur rundt på bedriften, som rummer 270 årskøer og en ydelse på 11.334 kg EKM. På nuværende tidspunkt drives 170 hektar, hvor 30 hektar er med korn, 50 hektar med majs og resten er græs.

- Vi har haft travlt op til årsmødet, indrømmede Lars Bech Hansen med et smil, mens hans hustru kunne fortælle, at så var de også klar til Åbent Landbrug den efterfølgende weekend.

Døstrup Nørregaard er Lars’ fødehjem, som i 1910 blev købt af Lars’ oldefar. I 1987 overtog Lars ejendommen, hvor der på daværende tidspunkt var 30 køer og 23 hektar.

- Min far gik en del op i avl, så der var en grundavl at starte på, fortalte Lars Bech Hansen.

Der er sket en løbende udvidelse på gården op gennem 90’erne, og i 1995 kom Dorthe også til ejendommen.

- Jeg var fodermester på en gård, som Lars købte til, fortalte Dorthe, og så gik resten af sig selv.

Tykke haser er fortid

I oktober 2004 blev den nuværende kostald taget i brug. Efter en Simherdberegning i 2015 blev det besluttet at sætte bagkanter på sengebåsene og fylde dem op med sand.

- Vi havde en del problemer med tykke haser og yversundhed hos køerne, fortalte Dorthe Bech Hansen og fortsætter:

- Vi har stort ikke haft problemer med haserne, siden vi skiftede til sand, og celletallet faldt også.

- Vi har prøvet at udnytte en del af de gamle bygninger, men alligevel har det knebet med plads, så i 2017 blev kviestalden bygget, fortalte Lars Bech Hansen og tilføjer:

- Vi havde dyr i alle hjørner, og det kunne ikke blive ved med at gå. Det gav for meget arbejde og for lidt plads til dyrene.

På bedriften er der udover Dorthe og Lars fem ansatte, hvoraf en er elev.

- Vi gør meget for, at alle føler, at de har ejerskab, og vi føler, at vi er lykkedes ret godt med det, sagde Dorthe Bech Hansen.

Der er fast to malkere, én til morgen og én til aften.

- Det tager seks timer ad gangen, så det er et fuldtidsarbejde, sagde Dorthe Bech Hansen.

Hun afløser i malkestalden to gange om ugen.

- Så synes jeg, at jeg har den bedste føling med køerne og kan følge med i, hvad der sker, fastslog hun.

Alle kvier bliver genomisk testet

Der anvendes forlænget laktation i besætningen, og der er mange gamle køer i besætningen.

- Jeg inseminerer selv og udvælger køerne efter historik og ydelse, fortalte Dorthe Bech Hansen.

60 procent af køerne insemineres med Y-Vik Blåkvæg og resterende dyr med X-Vik.

Alle kvier bliver genomisk testet i besætningen, og der ilægges en del embryoer i besætningen, idet Viking bruger den som recipientbesætning.

Fire tyre fra recipientprojektet er selekteret fra besætningen, og derudover er der selekteret to kvier, hvor den ene er fra recipientprojektet og den anden af egen avl.

I 2019 på Jersey-årsmødet fik Dorthe og Lars tildelt hæderen »Guldkalven«.

Efter besøget i Døstrup blev der kørt til Henny Jensen og Jan Pedersen, Haubro nær Aars. De har en økologisk besætning med 290 køer, hvor der anvendes en del polled genetik og ligeledes genomisk test.

Jerseyfolk blev hædret

Dansk Jersey, der i år kan fejre 125-års jubilæum, uddelte på deres årsmøde en række æresbevisninger.

Gul(d)kalv

Christian Jørgensen Høstrig I/S, Fyn

Peder Rand Legat

Marije Jacobsen, Årre

Årets Opdrætter

Klaus Ole Jørgensen, Gislev. Tyren VJ Gislev 

Sølvfad 11.000 kg fedt + protein

Anders Nielsen, Gelsted

Kærbyholm Legat

Lis Bording og Anders Levring

Dansk Jersey Legat

Jacob Bang Olsen,Gelsted

Emil Mogensen, Vorbasse

Rejse- og uddannelseslegat

Jeppe Ulvsbjerg Rasmussen, Middelfart

Simon Galsgaard, København 

Læs også