Økologer nørdede løs med LandboNord

Økologer kunne blive klogere på nu – og fremtiden, da LandboNord for nylig afholdte økodag med gårdbesøg og spændende oplæg.

Det er vigtigt at have miljøgodkendelserne i orden, hvis man har planer om at etablere udendørs arealer til sine økologiske dyr, fortalte miljøkonsulent hos LandboNord, Karoline Holst på årets økodag. Et af mange gode og forskellige eksempler på udendørs opholdsareal og foderbord.

Hvilke krav og muligheder gemmer der sig i økologien i fremtiden? Det var i fokus, da LandboNord for nylig afholdt den årlige økodag. Her var der både gårdbesøg og teori, der kunne bruges i praksis ved hjælp af oplæg fra LandboNord-rådgivere.

Dagen begyndte med bedriftsbesøg i Hjallerup hos mælkeproducent Per Aagaard Nielsen, hvor der blev set på vikke i marken, køer i stalden og på planerne for kommende udvidelse til 300 køer.

Derefter gik turen til LandboNord i Brønderslev, hvor deltagerne blandt andet blev præsenteret for mulige løsninger og særlig opmærksomhed i forbindelse med aktuelle og kommende arealkrav i staldene.

Mange gode løsninger

Miljøkonsulent i LandboNord, Karoline Holst har hjulpet flere økologer med miljøgodkendelser, så der kan etableres udendørs opholdsarealer til dyrene.

- Det er væsentligt, at man får søgt om en miljøgodkendelse, når man går i gang med at etablere arealerne, siger hun, men der er også andre forhold, det er en god ide at overveje.

Det er eksempelvis vigtigt at sørge for, at arealerne er nemme at få gjort rent, når man projekterer det. Og man skal også tage i betragtning, at der kommer en vandmængde, når det regner, som skal køres ud som gylle.

Og det kan være en udfordring. Når det er sagt, så blev der også fremvist en række forskellige eksempler på gode løsninger på udendørs arealer. Løsninger som både var praktiske, bidrager med foderbordsplads og er velbesøgt af køerne.

- Man kan overveje, om man skal sætte et stikspær ud over opholdsarealerne for at blive fri for vandet, men det kræver en byggetilladelse og i nogle tilfælde også en stor brandteknisk undersøgelse. Så der er ting at overveje, siger Karoline Holst.

Stigende priser i fokus

Foderforsyning, priser og optimering er et tilbagevendende emne ved LandboNords Økodag. I år med den bismag, at der er kraftigt stigende priser på særligt protein.

Steffen Blume fra DLG redegjorde for baggrundene for de kraftigt stigende priser og meldte klart ud, at der ikke er lyspunkter for faldende priser på den korte bane. På længere sigt kan vi forvente en normalisering af priserne igen, via øget udbud både i Danmark og Europa.

Samtidig øges efterspørgslen efter protein produceret i Danmark eller Europa i takt med både krav og øget fokus på klima.  Derfor var dagens andet emne »mere hjemmeavlet protein« mere aktuelt end nogensinde.

Ved arrangementet gav kvægrådgiver Bjarne Kjærgaard perspektiver på nye og alternative proteinafgrøder.

Ifølge ham bør det lange lys blive sigtet mod kløvergræsmarkerne.

- For det, der jo i særklasse giver mest protein pr. hektar, er kløvergræsmarker, som vi jo har alle sammen. Men det er vigtigt, at man har fokus på, at proteinindholdet i græsset ikke er selvskrevet, men også er et resultat af indsatser, siger han.

Flere forhold spiller ind

Bjarne Kjærgaard hejste flaget for at optimere proteinindholdet i græsensilage via valg af blandinger og fokus på høj kvalitet og fordøjelighed.

- Og så skal man tilpasse foderstyrken efter de priser, der er. Lige nu kan det jo godt være, at man skal holde lidt igen med tilskudsfoderet, og så lade køerne give lidt mindre mælk, simpelthen fordi foderet er så dyrt, siger Bjarne Kjærgaard.

- Men der er jo op til den enkelte landmand, i forhold til, hvor godt man er dækket ind med foderet. Der er mange individuelle forhold, der spiller ind, tilføjer han.

Vikke supplerer græsset

Hos mælkeproducent Per Aagaard Nielsen var deltagerne så heldige, at de kunne gå ud i marken og se en af de forholdsvis nye og alternative proteinafgrøder, som kan supplere den gode græsensilage. De kunne nemlig træde ud i en mark udlagt med vikke.

Marken er udlagt den 20. august med 25 kg kløvergræs sammen med 10 kg vintervikke. Afgrøden står rigtig godt, og planterådgiver Thor Bjørn Kjeldbjerg redegjorde for etableringen og strategien for afgrøden. Der blev også delt ud af erfaringer, som andre havde gjort, som ikke er værd at gentage.

Vikken bidrager med ekstra protein i først slæt, og samler kvælstof, som bliver frigivet og kommer til gavn for udbytte og proteinindhold i efterfølgende slæt. Der er ingen tvivl om, at både Per Aagaard Nielsen, planteavlskonsulenten og kvægkonsulenten ser frem til resultaterne derfra i 2022.

Læs også