Smitte fra symptomløse kalve

Ny undersøgelse viser, at kvægcoronavirus hos kalve udskilles en uge før, at kalven viser symptomer på lungebetændelse, og at virus udskilles i flere uger.

Når man snakker smitteforebyggelse i kvægbesætninger, er fokus ofte på Salmonella Dublin. Men der er mange andre smitstoffer, som man bør forsøge at undgå at få ind i din besætning. Det fremgår af det seneste KvægNyt.

Ifølge KvægNyt har en nyligt norsk undersøgelse vist nogle interessante resultater om luftvejsinfektion med coronavirus hos kalve.

Undersøgelsen viser, at coronavirus hos kalvene udskilles allerede en uge før, man ser symptomer, og at virus i det hele taget udskilles i flere uger.

Den væsentligste smittevej er således fra dyr til dyr, og smitte kan altså foregå fra dyr uden symptomer på sygdom.

I den forbindelse skal du være opmærksom på, at coronavirus hos kvæg ikke bare giver luftvejsinfektioner hos kalve, men også diarré hos voksent kvæg i form af vinterdysenteri.

Smitte overlever længe

En anden smittevej er via udstyr. Her viser undersøgelsen, at virus kan overleve i flere dage i organisk materiale som for eksempel gødning og snot.

Det gælder også materiale på støvler, som er vasket i vand. Derimod er vask med sæbe og efterfølgende desinfektion effektivt til at bekæmpe smitte.

Mennesker kan ligeledes være smittebærere af kvægets coronavirus. Det udgør dog ikke nogen stor risiko, eftersom virus hurtigt forsvinder fra menneskers slimhinder.

Undgå smitte fra besøgende

Af KvægNyt fremgår det desuden, at man skal have fokus på, at det udstyr, som servicemedarbejdere og rådgivere bruger ved deres arbejde i besætningerne, udgør en stor risiko som smittespreder. Det kan være transportvogne, tøj, fodtøj og instrumenter til undersøgelse af dyr.

Det er derfor en rigtig god idé, at besætningen stiller fodtøj og overtrækstøj til rådighed for besøgende. Ligesom dyrlæge og inseminør med fordel kan have udstyr – som termometer og stetoskop – liggende kun til brug i den enkelte besætning.

Besætningen bør desuden sørge for, at der er vaske- og desinfektionsmuligheder til rådighed for udstyr, som man er nødt til at bringe ud af besætningen – for eksempel operations- og klovbeskæringsudstyr.

Derudover bør transportvogne altid være vaskede og desinficerede efter brug, så både den eksterne og interne smitte begrænses, bliver det påpeget.

Læs også