Smittebeskyttelse:: Verdens billigste forsikring

Smittebeskyttelse er sund fornuft, og du mister intet ved at have styr på smittebeskyttelsen. Faktisk er smittebeskyttelse den billigste forsikring, du nogensinde kommer til at have på din bedrift.

Figuren viser et udklip af prioriteringsværktøjet for intern smittebeskyttelse.

Af Vibeke Fladkjær Nielsen og Masja Reinhard, Kvægrådgivere ved KvægXperten

Udviklingen af kvægbedrifterne har gjort, at der er kommet flere større bedrifter, hvor man enten har alle dyr samlet et sted eller har fordelt dyrene på flere enheder, og dermed flyttes der flere dyr rundt nu end før. Uanset hvilken situation du står i, så påvirker det risikoen for at få smitten ind på bedriften. Så den interne og eksterne smittebeskyttelse er og bliver guld værd.

Der har i en del år været en EU-lovgivning på smittebeskyttelsesområdet. Vi forventer, at denne lovgivning bliver mere specifikt håndhævet fremover. Så hvorfor ikke allerede nu arbejde med smittebeskyttelse i stedet for at vente på at der kommer en kontrollant og tjekker forholdende på din bedrift.

Som rådgivere tager vi arbejdet med smittebeskyttelse meget seriøst, og det er vores store passion at få etableret en god smittebeskyttelse ude ved vores landmænd. Vi har set konsekvenserne af, hvad et sygdomsudbrud betyder for et ellers sundt dyrehold og en økonomiske bæredygtig bedrift.

Jordnært arbejde med smittebeskyttelse

Den måde vi arbejder med smittebeskyttelse, er meget jordnær. Vi har udarbejdet et praktisk værktøj, hvor vi i fællesskab med ejer og medarbejdere systematisk gennemgår bedriftens interne og eksterne smittebeskyttelse. Vi finder i fællesskab hullerne eller de store risici på bedriften og finder løsninger til at få hullerne lukket. Heldigvis er der stort sammenfald mellem godt management og god smittebeskyttelse. Vi oplever, de fleste landmænd siger: »Jamen, det er jo faktisk bare sund fornuft og god pasning«. Og det er nemlig det, god smittebeskyttelse er!

Sådan forgår en gennemgang af smittebeskyttelse

I første omgang gennemgås smittebeskyttelsen på hele bedriften. Mulige løsninger og tiltag der forbedrer smittebeskyttelsen bliver gennemgået og beskrevet. Derefter tages prioriteringsværktøjet i brug.

Prioriteringsværktøjet er opbygget i tre dele:

1. Intern

2. Ekstern

3. Generel

Som udgangspunkt er oversigten opbygget efter, hvilke tiltag der, indenfor de forskellige områder på bedriften, giver den største værdi i forhold til at minimere smitterisikoen. De forskellige områder på bedriften er de lodrette overskrifter, startende med »kælvende«, i figuren.

Ud fra hvert område er der en vandret række. Den vandrette række skal forstås som, hvilke tiltag er vigtigst og som skal prioriteres højest, inden for hvert område.

Hvis det for eksempel er i kalvestalden, der er de største udfordringer, skal man som udgangspunkt, gå ned i prioriteringsoversigten og se på, hvad der giver værdi i kalvestalden.

Små justeringer – stor betydning

For eksempel ved fællesopstaldning af kalve, der er det, man »vinder« mest ved, at der er en adskillelse mellem holdene, derefter er det muligheden for at kunne rengøre og desinficere og så videre.

Fordelen ved at få beskrevet og prioriteret indsatsen for at opnå en bedre smittebeskyttelse i en enkelt oversigt er, at det er nemt at kommunikere til sine medarbejdere samt at det fastholder fokus på gode arbejdsrutiner – også omkring smittebeskyttelse.

Smittebeskyttelse er sund fornuft, og ofte er det bare små justeringer der skal til for at sikre, at smitte hverken kommer ind eller flytter rundt internt på bedriften.

Læs også