Øget indhold af fedt og E-vitamin i foderet kan forbedre kalves sundhed

Forskning har vist, at det med de nuværende gængse fodermidler er en udfordring at opretholde kalves E-vitamin-niveau i blodet efter fravænning. Men tildeles der nok naturligt E-vitamin i et kraftfoder, kan der opnås en god effekt. Det slår Aarhus Universitet fast i deres nyhedsbrev.

Et nyt studie viser nemlig, at man kan opretholde niveauet af E-vitamin i blodet efter fravænning ved en lavere dosering af E-vitamin i foderet, hvis man øger indholdet af både fedt og E-vitamin i kraftfoderet til kalve i den vigtige fravænningsperiode.

Forskerne udførte forsøget med 30 kalve med stigende indhold af naturligt E-vitamin og lecithin-holdigt fedt i en kraftfoderpille, hvor det laveste niveau svarede til en typisk fravænningsblanding.

Det afgørende fund var, at for at sikre et plasmaniveau af E-vitamin over det anbefalede, er en koncentration på 147 mg pr. kg lecithin-beskyttet E-vitamin i foderet nødvendig.

Læs også