Problemulve skal på EU’s dagsorden i 2022

Af Asger Christensen, medlem af Europa-Parlamentet for Venstre

Ulven truer Europa. For bestanden vokser, og det samme gør utrygheden i landsdelene, hvor ulvene er flyttet ind. Danske og europæiske landmænd ser sig nødsaget til at indhegne deres dyr for at beskytte dem mod ulven. Behovet for at opdatere reglerne, som i øjeblikket forhindrer os i at gøre noget ved problemet, er presserende.

Vi er nødt til at gøre en indsats for at komme ulveproblemet til livs. Sammen med mine europæiske kolleger har jeg derfor taget sagen op i EU. For problemerne er grænseoverskridende. Derfor arbejder vi på en række politiske forslag, som skal bekæmpe problemulve.

Lige nu er det forældede reger i Habitatsdirektivet fra 1992, der bestemmer, hvordan vi skal håndtere ulvene. Reglerne må og skal opdateres. Men det er lettere sagt end gjort. For ulven er klassificeret som et truet dyr.

Giver ingen mening

I mine øjne giver det ingen mening. Reglerne skal følge med tiden og ikke mindst tendenserne. Nuværende beskyttelseskrav hæmmer nemlig muligheden for at regulere den stigende ulvebestand.

For mig er det helt centralt, at vi laver fornuftige regler, som sikrer, at dyrevildt og husdyr kan leve side om side. Virkeligheden er desværre en anden, og ulvene er en kæmpe stressfaktor for dyrene i de udsatte områder.

Problemulve er tilmed en økonomisk hæmsko for landmænd. Hegn er jo ikke gratis. Og vi ser desværre ofte, at det slet ikke løser problemet.

Men hvis landmænd skal have mulighed for at investere i hegn og andre sikkerhedsforanstaltninger, er vi nødt til at se på, hvor midlerne skal komme fra.

Og så skal vi overveje, hvordan vi kan kompensere de mange landmænd, som mister betydelige andele af deres husdyr, når ulven angriber.

Tryghed

Selvom der er ligheder mellem ulveangreb i lande som Danmark og Polen, er det vigtigt, at vi tager højde for de forskellige landes behov. Der er stor forskel på Nord og Syd, og nye regler skal give rum til fleksibilitet og lokal tilpasning. Sådan kan vi sikre en målrettet og effektiv indsats i hele EU.

Det er afgørende for mig, at vi kan blive ved med at færdes trygt i naturen og drive landbrug.

Derfor vil jeg i vores kommende arbejde kæmpe for, at vi lemper de nuværende beskyttelseskrav og sikrer fornuftig regulering, der tilgodeser dyr såvel som borgere og landmænd. Det vil øge dyrevelfærden, trygheden og sikre landmænd økonomisk sikkerhed.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også