Gennembrud for retssikkerheden

Af Peter Kiær, formand for Bæredygtigt Landbrug, Storgårdsvej 1, 4690 Haslev

Medlem af Bæredygtigt Landbrug, Harald Astrup Tranberg Madsen, er netop blevet frifundet ved Vestre Landsret.

Landsretten tilsidesatte myndighedernes vurdering af et påstået dige, som landmanden ifølge anklageskriftet skulle have ødelagt.

Sagen er ikke bare godt nyt for vores medlem – men også et decideret gennembrud for retssikkerheden.

Mange danske landbrugsfamilier er gennem tiden blevet pålagt at genskabe diger, der aldrig har eksisteret. At gamle sagn og utroværdige kortværk beretter om små forhøjninger mellem marker, er altså ikke længere nok til at dømme lodsejere for fiktive forbrydelser. 

I den nyeste sag har en landinspektørs tilbundsgående undersøgelser været afgørende for frifindelsen. Nu må det være op til kulturministeren – som vores chefjurist har skrevet til – at bede Slots- og Kulturstyrelsen gennemgå de mange øvrige påståede digesager, hvor beviserne alene bygger på gamle kortværk samt anvendelse af såkaldte højdemodeller, og hvor der åbenlyst mangler et tilstrækkeligt fagligt grundlag.

Mange af disse sager bør arkiveres lodret.

Vi er glade for Landbrug & Fødevarers opbakning til Bæredygtigt Landbrugs henvendelse til kulturministeren. Det er et samlet dansk landbrug, der nu forlanger virkelighedsnær lovgivning og regulering.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også