Debat: Hvorfor skal staten ikke overholde loven?

Hvordan kan det være, at man som stat ikke skal rette op på konstaterede fejl uden ugrundet ophold, skriver Hans Gæmelke og henviser til en fejl i vandplanerne.

Af Hans Gæmelke, formand, Djursland Landboforening

Lad mig starte med at slå fast, at vi i landbruget også ønsker os et godt og sundt vandmiljø.

Der er store udfordringer med iltsvind i mange danske fjorde og kystvande. Få af de danske vandområder lever op til god økologisk tilstand, som er målet i 2027 jævnfør EU’s vandrammedirektiv.

Vil du læse mere?

Kære læser, denne artikel fra Effektivt Landbrug er låst.

Kvalitetsjournalistik kræver research, ekspertise og adgang til relevante kilder.

Men du kan prøve et digitalt abonnement i 10 uger for 10 kroner om ugen.

Læs også