Debat: CO2-afgift på landbrug skaber skadelige incitamenter i køledisken

Selvom landbruget optager mere CO2 fra atmosfæren, end det udleder, foreslår Svarer-udvalget en afgift på landbrugsproduktionen, hvilket kan have negative konsekvenser for klimaindsatsen, mener læserbrevsskribenten.

Af Poul Vejby-Sørensen, Nørre Allé 54, Strib, 5500 Middelfart

Der findes ingen logisk begrundelse for at indføre afgift på landbrugets produktion af fødevarer.

Erhvervet optager mere CO2 fra atmosfæren, end det udleder til den. Det hænger sammen med det biologiske kulstofkredsløb, hvor al fødevareproduktion bygger på fotosyntesens binding af CO2 fra atmosfæren. Desuden leverer fotosyntesen også fossilfri energi til samfundet i form af biogas og andet brændbart plantemateriale (halm og træ) til opvarmningsformål.

Alligevel besluttede Svarer-udvalget at foreslå en afgift på landbrugets fødevareproduktion i stedet for det mere logiske: Køledisken.

Lad os se, hvordan en produktionsafgift vil påvirke situationen i køledisken og dermed også modvirke det egentlige formål med klimaindsatsen, at begrænse CO2-indholdet i atmosfæren.

I køledisken ligger tre stykker oksekød à 1 kg, som i henhold til FAO/FN har følgende klimaaftryk:

  1. Det danske kød udleder 13,9 kg CO2.

  2. Det udenlandske kød udleder i gennemsnit 45 kg CO2 – altså tre gange så meget.

  3. Det sidste stykke kød, som kommer fra Sydamerika, udleder endda 76 kg CO2 – altså mere end fem gange så meget.

En CO2-afgift på dansk landbrugsproduktion vil give følgende resultat:

Det mest klimavenlige danske kød vil stige i pris eller udgå af produktion. Det tre til fem gange så klimabelastende importerede kød vil dermed få en konkurrencefordel. Markedsøkonomien vil herefter sørge for, at der udledes mere CO2.

Hvordan mon den stigende CO2-udledning påvirker klimaet? Og hvordan mon det vil gå med det politikernes udstillingsvindue, hvor Danmark med en klima-betydning på under 0,1 procent skal agere verdens store foregangsland?

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs mere om CO2-afgift

Et ekspertudvalg med Michael Svarer i spidsen har givet deres anbefalinger til tre modeller for en CO2-afgift på landbruget. Men hvad vil den betyde for landmanden?

Læs mere her

Læs også