Rådgivningsfirma: Renten har toppet, og det er oplagt at omlægge lån

- Renten har toppet. Læg derfor fastforrentede lån om til variable lån nu, råder Agrocom.

- På kort sigt står vi med nedadgående gennembrud, der viser, at renten nu har toppet.

Sådan lyder det fra Agrocom.dk, der på det grundlag kommer med en direkte opfordring:

- Læg fastforrentede lån om til variable nu, skriver Palle Jakobsen på Agrocom.dk, der betegner den igangværende korrektion som et godt afsæt til at gøre det.

- Renten skal ned på længere sigt for ikke at skabe stilstand eller ligefrem tilbagegang i de globale økonomier, skriver han videre, og påpeger, at den generelle opfattelse på det finansielle marked er, at renten har nået sin top. Derfor spekuleres der nu blot i, hvornår den første rentenedsættelse kommer på tale.

Han betegner de politiske beslutningstagere i både Federal Reserve og Den Europæiske Central Bank som passive, og har også en forklaring på hvorfor:

- Data viser, at inflationen steg i december for både USA og Euroland, og centralbankerne, FED og ECB, frygter, at en for tidlig rentenedsættelse vil påvirke de faldende takter for inflationen.

Bliv i variable lån

Ifølge Palle Jakobsen er det forventeligt, at renten skal korrigere til området omkring 2,75 procent inden, vi atter skal forvente betydelige rentefald imod området under en procent, og ifølge Agrocom underbygges det af den faldende momentindikator.

Til landmænd anbefaler Palle Jakobsen specifikt, at man ligger i variable lån, således at låneomkostningerne følger med de faldende priser på råvarerne - landbrugets salgsvarer - ned.

- Har du et fastforrentet lån, skal du således bruge den igangværende korrektion som et godt afsæt til omlægning af dine lån, råder Palle Jakobsen direkte.

Desuden anbefaler han salg af korn, og for dem, der har overskudslikviditet, kan køb af europæiske statsobligationer i forbindelse med den igangværende korrektion overvejes.

- Vi forventer nemlig stigninger til 225 euro efter den igangværende korrektion, og det giver mulighed for en gevinst på 25 procent, lyder det fra Palle Jakobsen.

Læs også