Bæredygtigt Landbrug taber sag mod Stiig Markager

Injuriesag om professors påstande om kvælstofudledning endte med et nederlag til Bæredygtigt Landbrug

Bæredygtigt Landbrug har fredag tabt injuriesagen mod professor Stiig Markager fra Aarhus Universitet. 

Sagen omhandlede professorens udmeldinger omkring landbrugets kvælstofudleninger i et debatindlæg, som i 2019 blev bragt i Berlingske. 

Det har man i Bæredygtigt Landbrug ment var af injuriende karakter. Det fik de dog ikke medhold i fradag i Retten i Hillerød. 

Stiig Markagers påstande i debatindlægget gik på, at kvælstofudledningen siden 2010 er steget med 700 tons om året. En stigning der ikke fremgår af Novana-rapporten, som er Aarhus Universitets officielle afrapportering over udviklingen af kvælstofudledningen.

Udtalelserne førte, efter et længere tilløb, til, at Bæredygtigt Landbrug i oktober 2019 stævnede Stiig Markager.

Landbrugsforeningen med 3.000 medlemmer havde ikke kunnet få Aarhus-professoren til at trække sin påstand om den stigende kvælstofudledning tilbage. Ifølge Stiig Markager er hans påstand underbygget af den bagvedliggende data, som Novana-rapporten er baseret på.

Ifølge retten kunne udtalelsen ikke definres som æreskrænkrænkende for Bæredygtigt Landbrug eller dens medlemmer.

- Retten fandt, at professorens udtalelse var baseret på en forskningsanalyse af data og fremsat i forbindelse med den offentlige debat til en berettiget varetagelse af en væsentlig samfundsmæssig interesse, og den var ikke – hverken efter sit indhold eller den kontekst, den var fremsat i – udtryk for forhold, der kunne tilregnes Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug eller dets medlemmer som subjektivt dadelværdigt. Professorens udtalelse var derfor ikke egnet til at krænke nogens ære, lyder det i dommen. 

Læs også