Jordkabale går op: Søborg Sø bliver genskabt

Efter tre års forhandlinger er det lykkedes at samle alle nødvendige marker og enge, så Søborg Sø i Nordsjælland kan blive genoprettet efter at have været afvandet i 230 år.

Onsdag klokken 13 i Søborg Forsamlingshus kulminerede mange års hårdt arbejde for at få genoprettet, hvad der engang var Nordsjællands fjerdestørste sø.

- Det er altid noget af en kabale at få de sidste aftaler i hus. I slutningen af projektet har vi forhandlet med de lodsejere, som gerne vil beholde deres jord, men som selvfølgelig skal have en kompensation for, at de ikke kan bruge deres arealer, som de er vant til. Det hele foregår frivilligt, og efter tre års forhandlinger, kan vi endelig sige, at de sidste brikker er faldet på plads, siger chefkonsulent i Landbrugsstyrelsen Lars Grumstrup.

Med en kendelse læst op af en dommer i Søborg Forsamlingshus trådte statens aftaler med lodsejerne endeligt i kraft.

Puslespil

Genopretningen af søen blev skudt i gang, da projektet blev en del af regeringsgrundlaget i november 2016.

Landbrugsstyrelsens jordfordelingsplanlæggere har lagt puslespillet, hvor landbrugsjord fra 63 lodsejere har skiftet hænder så gnidningsfrit som muligt. Styrelsen har haft et team på tre ansatte på opgaven i de afsluttende forhandlinger, der er foregået siden begyndelsen af året.

Nu skal der findes entreprenører, der kan anlægge søen. Der skal etableres diger og stier og graves vandløb til og fra søen. Det er forventningen, at Søborg Sø kan være fyldes med vand fra 2023.

Søborg Sø skal genoprettes for at skabe bedre betingelser for fugle- og dyreliv og for planter.

 

Genopretningen af Søborg Sø

  • Projektet koster cirka 93 millioner kroner og involverer 63 lodsejere
  • Naturgenopretningen omfatter alt i alt et areal på knap 600 hektar. Heraf vil den største del blive en lavvandet sø og resten til ferske enge
  • Miljøministeriet arbejder sammen Søborg Sø Landvindingslaug, Gribskov Kommune og Landbrugsstyrelsen om genopretningen

Kilde: Landbrugsstyrelsen

Læs også