Fødevareministeriet planlagde kun en dvaleordning for mink

Der var fra Fødevareministeriets side lagt op til en påtvunget dvaleordning for minkavlere i 2021, men ikke en aflivning af alle avlsdyr. Det kom frem, da Minkkommissionen torsdag genoptog sine afhøringer.

Miljø- og Fødevareministeriet havde lagt op til at påtvinge danske minkavlere en dvaleordning i 2021, hvor avlerne ville kunne beholde deres avlsdyr. Men de planer blev skudt ned på et møde i regeringens koordineringsudvalg den 3. november, hvor det blev bestemt, at alle danske mink skulle aflives, selv om der ikke var hjemmel i loven til det.

Det kom frem på torsdagens afhøringer i Minkkommissionen. Under afhøringen af Katja Goodhew, daværende teamleder og chefkonsulent for veterinære anliggender hos Miljø- og Fødevareministeriet, blev der fremlagt en intern mail fra Finansministeriet, der tog udgangspunkt i den fortsatte spredning af Covid-19 blandt danske mink, og som pegede på tre scenarier, som man kunne handle på.

De tre scenarier var: 1. Mere kontrol af de forebyggende tiltag, som allerede var besluttet. 2. Aflivning af smittede besætninger. 3. Aflivning af alle mink i Danmark.

I mailen var det omtalt, at det ville kræve en lovændring at aflive alle mink. Altså at der ikke var dækning i den daværende lov for at aflive alle mink. Skrivelsen blev indarbejdet i et notat fra MFVM den 21. september.

Den 1. oktober aktiverede regeringen det 2. punkt i planen, at aflive syge mink, inklusive mink fra andre farme, der var i den såkaldte sikkerhedszone i en omkreds på 7,8 kilometer omkring de smittede minkfarme.

Der var ikke hjemmel

Under torsdagens afhøringer fortalte Katja Goodhew, at regeringens Covid-19 udvalg bestående af sundheds-, justits-, finans-, udenrigs-, erhvervs- og kulturministeren den 1. oktober modtog en skrivelse fra Miljø- og Fødevareministeriet om, at der ikke var hjemmel i den daværende lovgivning til at gennemføre en aflivning af alle mink i Danmark.

- Skulle smitteudviklingen udvikle sig yderligere, vil mere vidtgående tiltag, som for eksempel aflivning af alle mink i Danmark, eventuelt kombineret med et midlertidigt eller permanent forbud mod hold og avl af mink, kunne overvejes. MFVM (Miljø- og Fødevareministeret, red.) vurderer endvidere, at et sådant tiltag forudsætter ændret lovgivning på området, hed det ved den lejlighed.

Men som bekendt skete der ikke nogen lovændring, inden statsminister Mette Frederiksen den 4. november på et pressemøde bekendtgjorde, at alle mink skulle aflives.

Regnede med dvaleordning

Dagen inden afholdt regeringens koordineringsudvalg et møde, hvor beslutningen blev truffet på et tidspunkt, hvor Katja Goodhew regnede med, at minkerhvervet ville blive pålagt at gå i dvale, men få lov til at beholde avlsdyrene.

Halvanden time inden det afgørende møde fik hun og kollegerne tilsendt en række dokumenter med besked om at få det læst igennem.

- Vi skal se, om vi kan stå på mål for det. Det er ikke skrevet af mig. Jeg ved ikke, hvor de kommer fra. Vi går i gang med at arbejde dem igennem, sagde Katja Goodhew til Minkkommissionen, og tilføjede, at man på grund af den korte svarfrist ikke havde tid til at se det hele igennem inden mødet i regeringens koordineringsudvalg.

Efter mødet i regeringens koordineringsudvalg samt eftermøder forfattede Ask Lyno-Hansen fra Miljø- og Fødevareministeriet et efterskrift, hvoraf det fremgik, at minkerhvervet de facto ville blive lukket.

På mødet bekræftede sundhedsmyndighederne flere gange, at de kunne stå på mål for beslutningen. Men dokumenterne nåede ikke at blive tjekket igennem, fortalte vidnet.

- Jeg tør ikke stå på mål for beregninger, når jeg kun har 10 minutter til at tjekke, inden det skal til STM (statsministeren, red.), skrev Katja Goodhew i en mail op til mødet.

Udspørger undrede sig

I efterskriftet stod der intet om, hvorvidt der var lovgrundlag til den pågældende beslutning. Og det undrede udspørger Jakob Lund Poulsen sig over i torsdagens afhøringer.

Til det kommenterede Goodhew, at hun spurgte hendes kontorchef, Paolo Drostby, om det samme, og fik at vide, at der var nogle, der mente, at der var hjemmel, men at en nedsat arbejdsgruppe så på det, og skulle håndtere hjemmelsspørgsmålet.

Senere samme dag hed det i en skrivelse fra Sundhedsministeriet, at der ifølge deres opfattelse var hjemmel til at aflive alle mink, men det afviste Miljø- og Fødevareministeriet.

Op til det omtalte KU-møde skrev Katja Goodhew i en mail til Sundhedsministeriet, at der ifølge Fødevarestyrelsen ikke var hjemmel til aflivningen af mink, og bad ministeriet om at se på, om de kunne finde hjemmelen i epedemiloven eller i anden lovgivning.

Sundhedsministeriet svarede ikke på mailen, men ifølge Minkkommissionen skabte hendes mail debat om lovgrundlaget. »Vi har ikke hjemmel« lød det blandt andet i en intern mail i ministeriet.

Læs også