Statsministeriet slettede central sætning i minkmateriale

Sætningen om, at det ville have fatale konsekvenser for minkerhvervet, hvis alle mink i Danmark blev aflivet, blev fjernet af Justitsministeriet efter ønske fra Statsministeriet, kom det fredag frem under afhøring i Minkkommissionen. Det blev i stedet flyttet til et bilag.

Fredag bragte nye oplysninger i forløbet i minksagen, da departementschef i Justitsministeriet, Johan Legarth, var i vidneskranken hos Minkkommissionen.

For det var Justitsministeriet, der efter ønske fra Statsministeriet fjernede en væsentlig sætning fra det cover (dokument, red.), som politikere brugte som grundlag for at bestemme, at alle mink i Danmark skulle aflives på et møde i regeringens koordinationsudvalg. Det fortalte Johan Legarth under sin afhøring.

- En halv time før mødet har jeg en dialog med Statsministeriet. Vi har bekymring for vægtningen i dokumentet. Det sundhedsmæssige er skrevet meget nøgternt, og der er lagt en markant og patosfyldt vurdering ind om branchen. Statsministeriet har et ønske om, at det bliver nivelleret ud, og så kan konsekvenserne foldes ud på mødet, sagde han ifølge DR Nyheder.

Vigtigt møde med risikovurdering

Den 2. november deltog han i et møde med flere andre departementschefer - blandt andre den daværende departementschef i Sundhedsministeriet, Per Okkels - hvor man diskuterede nye oplysninger fra Statens Serum Institut omkring mutationer i mink, det såkaldte cluster-5, som Per Okkels startede mødet ud med at omtale.

- Han fortæller, at man for første gang har set smitteudviklingen manifestere sig i en mutation. Og at den mutation kan have effekt på vaccinerne, forklarede Johan Legarth i Minkkommissionen.

Dagen efter mødet var der gang i en sms-korrespondance mellem Legarth og rigspolitichef Torkild Foged, hvor Legarth linede et fremtidigt forløb op:

»Tænker umiddelbart, at minkplanen ser sådan ud (medmindre der kommer mindre bekymrende melding fra SSI i dag)... Aflivning af Mink: Beslutning om, hvorvidt minkavl skal forbydes i DK. Politiet laver en nødplan for aflivning (som i nødvendigt omfang suspenderer dyreværnsregler, miljøbeskyttelsesregler, m.v.)«, skrev Legarth ifølge TV2.

Rigspolitichefen kommenterede, at det var afgørende, om man sundhedsfagligt kunne leve med en tidshorisont på fire uger. Der var flere gange udmeldinger fra Sundhedsministeriet om, at aflivningen af mink gik for langsomt i forhold til at kunne holde smitten i minkene nede.

Øverst i hierakiet

Det hører med til historien, at Johan Legarth på daværende tidspunkt var den øverst placerede person i hele Justitsministeriet, da justitsminister Nick Hækkerup (S) på daværende tidspunkt var sygemeldt med coronavirus.

Senere den 3. november var der igen møde mellem Legarth og hans departementschefkolleger, hvor man gik mere i dybden med risikovurderingen fra SSI, med særlig fokus på avlsdyr i industrien.

- Det er drøftelser af, hvad avlsdyr er. Jeg ved ikke så meget om mink, men det går op for os, at vi taler om millioner, siger Johan Legarth.

Han blev herefter spurgt efter, om der var enighed om at anbefale en total aflivning af alle mink i Danmark, og her lød svaret:

- Så langt er man ikke nede i konkretiseringen. Jeg tror, at det er ret klart, at da man først får læst risikovurderingen, så peger det ret entydigt i retningen af, at man også bliver nødt til at slå avlsdyrene ned. Den stemning spreder sig i løbet af eftermiddagen, sagde Johan Legarth ifølge DR Nyheder.

Senere samme dag besluttede regeringen så, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Læs også