Vand ved åen

Fra disse pumpehuller er det nødvendigt at fjerne 65.000 kubikmeter grundvand, for at arbejdet med linjeføringen kan fortsættes videre ved Vindinge Å. 
Scan koden, og hør Stig Bille Brahe Selby fortælle om de mange praktiske problemer og ulemper, som opleves som vært for den i alt 1.800 kilometer lange gasledning, der årligt skal fragte 11 milliarder kubikmeter Nordsø-gas til Polen.

Praktiske problemer støder det store gasarbejde gang på gang ind i på vejen hen over Danmark. På Rønningesøgaard var det først en jernalderlandsby, en fredskov og senest store vandårer, som på rekordtid fyldte udgravningen.

Krydsningen af Vindinge Å i den vestlige ende af herregårdens marker bliver i sig selv en opgave. For det første er der bygget en midlertidig bro, som kan bære de op til 80 tons tunge gravemaskiner, og selve underføringen af gasledningen kræver en rørlægning af åen på mindst 50 meter, mens arbejdet står på.

Samtidig er entreprenørerne i det lave område ved åen stødt på et kæmpe grundvandsreservoir. Herfra vurderes det, at omkring 65.000 kubikmeter vand skal pumpes væk for at få gasledningen i jorden. Det svarer til en sø med fire meter vand i et to hektar stort område.

- I første omgang ville de pumpe det ud i åen. Den gik selvfølgelig ikke. Så blev min nabo og jeg spurgt, om det kunne pumpe ud på vore marker. Den gik heller ikke. Så lige nu står arbejdet ved åen stille, og venter på en beslutning. Måske at vandet skal køres væk i tankbiler. Hvem ved, spørger Stig Bille Brahe Selby, ved de mange otte meter dybe blå sugerør, som er skudt ned i drikkevandsfeltet.

Læs også