Miljøstyrelsen opmærksom på afløvende larve

Den i Danmark sjældne løvskovsnonne er blevet spottet på Amager. Den kan gøre stor skade på skove, lyder det Miljøstyrelsen, der dog endnu ikke har dokumentation, der peger på, at der er et reelt problem.

Larver i tusindtal er tidligere på sommeren blevet spottet på en allé på Amager, hvor den havde efterladt træerne nøgne tilbage. Det drejer sig om den i Danmark sjældne larve, løvskovsnonnen.

I andre lande er arten set som et skadedyr, da den gør stor skade på skovarealer. Det gælder især i Nordamerika. Men selvom den er sjælden i Danmark, så er der ikke tale om en invasiv art, som for eksempel Japanbillen, som der tidligere på måneden blev advaret mod i flere medier.

Det fortalte biolog og fortatter, Michael Stoltze i sidste uge til Effektivt Landbrug, og nu lyder en enslydende melding fra Miljøstyrelsen.

Biolog i afdelingen for Arter og Naturbeskyttelse hos Miljøstyrelsen, Michael Straarup Nielsen, bekræfter ud fra billeder, at der er ingen tvivl om, at det er løvskovsnonnen, som er set på Amager.

Han fortæller, at selvom arten ikke kan betegnes som invasiv, så er det en art, som man skal være særlig opmærksom på. I skove, der dyrkes i monokulturer, er det en »problemart«.

- Vi har endnu ikke noget dokumentation, der peger på, at arten udgør et reelt problem for danske skovejere på nuværende tidspunkt, men arten vil formentligt blive en hyppigere gæst i takt med temperaturstigningerne. Så det er naturligvis en art, vi skal være opmærksom på, især i monokulturer, skriver biologen i et skriftligt svar.

Klimaforandringer

På EU-plan er man også opmærksom på løvskovsnonne, der på latin hedder Lymantria Dispar, fortæller han.

- Det Europæiske Miljøagentur erkender også i deres rapport »European forest ecosystems« (no 5/2016), at arten kan udgøre et problem i nogle løvskove, men tilskriver især dens spredning til klimaforandringer og stigende temperaturer.

- Arten er stadigt temmeligt sjælden i Danmark, da vi befinder os på nordgrænsen for artens naturlige udbredelse, skriver Michael Straarup Nielsen.

Læs også