Få støtte til skov og natur med CO2-effekt

Klimaskovfonden tilbyder nu støtte til skovrejsning og udtagning af kulstofrig lavbundsjord på op til 10 hektar, skriver fonden i en pressemeddelelse.

Den første ansøgningsrunde for året begyndte 15. april og lukker 31. maj.

Skovrejsningsprojekter på private jorder skal være mindst 5 hektar, og på jorder ejet af kirker eller kommuner mindst 2 hektar. Ansøgeren fastsætter selv prisen for projektet inden for et maksimumbeløb. Ansøgerne kan beholde CO2-effekten på arealet.

Klimaskovfonden tildeler støtte baseret på, hvilke projekter der giver mest CO2-reduktion for den laveste pris. Støtten kan dække planlægning, projektering, anlæg og plantning af skovbevoksninger og skovbryn samt skiltning, hegning og renholdelse i de første tre år. Der er også støtte til omlægning af juletræsplantager til varieret skov med fredskovspligt.

I forhold til lavbundsprojekter dækker støtten forundersøgelser, anlæg af lavbundsprojekter og indkomstkompensation for lavbundsarealer.

For skovrejsning kan der søges op til 65.000 kr. pr. hektar, dog må støtten ikke overstige 220 kr. pr. ton CO2, der reduceres. For lavbundsprojekter kan der søges op til 160.000 kr. pr. hektar, men støtten må ikke overstige 360 kr. pr. ton CO2, der reduceres.

Læs også