40 år med foderstoffer: Fra elev i Assens til landechef i DLG

58-årige Lars Thorø har fulgt strukturudviklingen i både grovvarebranchen og landbruget på allertætteste hold. På torsdag kan han fejre 40-års jubilæum siden ansættelsen hos KFK.

Om nogen har Lars Thorø oplevet den enorme udvikling, som grovvarebranchen og landbruget har gennemgået i de seneste 40 år. Fra dengang i 1982, hvor han som 18-årig den 1. juli trådte ind i KFK’s afdeling i Assens som elev, til i dag at sidde på DLG’s store nye hovedsæde i Fredericia med ansvaret for andelsgrovvarekoncernens samhandel med de absolut største omkring 500 kunder landet over.

- Det er en kæmpe strukturudvikling at have være en del af. Det har været både spændende og berigende, lyder det fra 40-års jubilaren, der bærer titlen som Direktør Koncernlandbrug.

I afdelingen har han syv key account salgsmanagere under sig, men bruger også en del tid på at besøge storkunderne ude i landet.

- Jeg har fået bygget gode relationer op, og møder også mange nye kunder. Kundekontakten er vigtig, og samtidig giver det en god fornemmelse af, hvad der rører sig i landbruget.

Stadig på Fyn

Trods den nye stillingsbeskrivelse har Lars Thorø fastholdt de fynske relationer. Således har han stadig ansvaret for lokaliteterne og kontakten til repræsentantskabet i det fynske.

Det slog han fast, da vi møder ham - på Hvidkærvej i Odense. Her er der fortsat kontorer, som han og de fynske salgsfolk kan benytte, selvom bygningen er sat til salg efter opførelsen af det nye hovedkvarter lige på den anden side af Lillebæltsbroen.

For ingen kan være i tvivl om, at Fyn står hans foderstofhjerte særligt nært. Kun med et enkelt års afbrydelse har virket i alle 40 år været i den fynske grovvarebranche, men dog siden 2020 som landechef i DLG-koncernen.

Ung kørselsleder

Som nævnt startede karrieren hos KFK efter handelsskolen for landmandssønnen fra Gelsted. I 1985 fik han som kun 21-årig overdraget stillingen som kørselsleder hos KFK i Odense.

- Det var stadig med mange sækkebiler og aflæsning af løs gødning i vogne på gårdene. Det lærte jeg rigtigt meget af, og egentlig var det først med udnævnelsen som afdelingsleder i Frankfri fire år senere, at jeg begyndte med handel. Jeg havde indtil da faktisk ikke troet, at salg var noget for mig.

Den fortsatte strukturudvikling gjorde, at KFK centraliserede yderligere, og i 1994 blev Lars Thorø underdirektør i KFK for hele det fynske område.

I 2001 tog han det omtalte enkelte år uden for Fyn, da han fik ansvaret for KFK på Sjælland med base i Ringsted. Men som bekendt blev KFK opkøbt året efter, og fra 1. december 2002 blev han direktør for DLG Fyn.

Markedsledende uden tilkøb

- Det var en spændende overgang, hvor succeskriteriet var at få flest mulige kunder over til FAF, som stadig var navnet i folkemunde. Det lykkedes ganske godt at fastholde og udbygge den markedsledende rolle i det fynske, tilmed uden tilkøb af virksomheden, siger jubilaren og konstaterer, at DLG på Fyn i store træk har samme afdelinger som dengang og dermed fortsat nærheden til de fynske landmænd.

Lars Thorø understreger, at det i høj grad skyldes det gode hold af medarbejdere, at den markante markedsandel er skabt gennem organisk vækst.

Mest turbulente tid

40-års jubilæet, der markeres på torsdag den 30. juni fra klokken 11 på Hvidkærvej 25 i Odense, fejres dermed med indgangen til årets høst og i en tid, som Lars Thorø betegner som den mest turbulente i hans 40 år i branchen.

- Vi har altid oplevet prisudsving, men at hvede rundet 300 kroner pr. 100 kg og maltbyg 350 kroner er helt ulogisk. For hvem skal kunne købe korn til sådanne priser. Derfor bruger vi rigtig meget tid på kunderådgivning, og heldigvis ses der professionelt på, at det meste korn til årets høst er solgt, måske inden priserne eksploderede. Samtidig har vi i koncernen ekstraordinært fokus på den interne risikoafdækning.

Han glæder sig over udsigten til en pæn høst, hvor hvedeprisen aktuelt ligger på 230-240 kroner pr. 100 kg, og en del allerede er solgt. Og generelt, at økonomien for tiden - trods den meget usikre markedssituation - er god for planteavlen og kvægbruget. Til gengæld lider svineproducenter og fjerkræbranchen under de høje priser på foder.

Læs også