Udtagningsmoms – vær opmærksom på de nye regler

Pr. 1. juli 2021 er der indført nye regler inden for udtagningsmoms. Beregningen skal fremover ske ud fra varens eller driftsmidlets markedsværdi og den 5-årige nedskrivning for driftsmidler afskaffes.

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms blev ændret pr. 1. juli 2021 – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Hidtil har regler om investeringsgoder og regler om udtagning været skilt ad, men med de nye regler, der er trådt i kraft 1. juli 2021, sker der en vis sammenblanding, ligesom beregningen af udtagningsmoms ændres.

Vigtigste ændringer

De vigtigste ændringer er ifølge Jacob Kunø Christensen, moms-og afgiftsspecialist hos Seges, at beregning af udtagningsmoms skal ske ud fra varens eller driftsmidlets markedsværdi, og den lineære 5-årige nedskrivning for driftsmidler afskaffes.

Det betyder blandt andet, at der skal betales moms af markedsværdien af biler eller andre driftsmidler, hvor der er fratrukket moms ved købet, hvis de overgår fuldt ud til privat anvendelse for eksempel ved lukning af virksomheden. Dette uanset alderen på driftsmidlet.

Når fast ejendom eller andre investeringsgoder overgår fuldt ud til momsfritaget virksomhed eller til privat anvendelse, anses de som udtaget. Det betyder blandt andet, at hvis aktivet ville være momspligtigt ved et salg, for eksempel nye bygninger under fem år, byggegrunde eller driftsmidler, skal der betales udtagningsmoms af markedsværdien på tidspunktet hvor anvendelsen ændres. Hvis aktivet ikke ville være momspligtigt ved et salg, skal momsen for resten af reguleringsperioden betales på én gang. 

Bortforpagtning af bygninger og jord

Det er særlig vigtigt at være opmærksom på de nye regler, når der skal bortforpagtes fast ejendom. Bortforpagtning af jord eller driftsbygninger er nemlig som udgangspunkt fritaget for moms. Er der tale om bortforpagtning af nye bygninger eller byggegrunde, kan en momsfri bortforpagtning koste dyrt i udtagningsmoms efter den 1. juli 2021.

Det er dog muligt at få en frivillig momsregistrering til bortforpagtning af fast ejendom, og derefter opkræve moms af forpagtningen. På den måde kan du undgå en stor momsregning, for eksempel ved momsfri bortforpagtning af nyere stalde eller andre driftsbygninger, hvor der er fratrukket moms ved opførelsen.

Der kan som udgangspunkt opnås frivillige momsregistreringer ved al bortforpagtning af fast ejendom, så længe ejendommen ikke anvendes til boligformål.

Læs også